[Nhân vật tháng 8] Nguyễn Thiện Bảo - Giám đốc Công ty TNHH SHIFT ASIA

Cùng Việc Làm Công Ty Nhật gặp gỡ những nhân vật chủ chốt của các công ty Nhật và lắng nghe những chia sẻ từ họ nhé! Nhân vật trong tháng 8 này là anh Nguyễn Thiện Bảo.