Nhân vật của tháng

[Nhân vật tháng 6] Nguyễn Sơn - Giám đốc Kinh doanh công ty NFK VIETNAM

Cùng Việc Làm Công Ty Nhật gặp gỡ nhân vật chủ chốt tháng 6 - anh Nguyễn Sơn, Giám đốc Kinh doanh NFK VIETNAM. Hãy lắng nghe anh chia sẻ về hành trình từ Nhật Bản trở về, vượt qua khó khăn ban đầu, đạt được thành công hiện tại như thế nào nhé.

[Nhân vật tháng 5] Đàm Quang Mạnh - Giám đốc công ty ROBOTCOM AND FA.COM VIETNAM Co., Ltd.

Cùng Việc Làm Công Ty Nhật gặp gỡ những nhân vật chủ chốt của các công ty Nhật và lắng nghe những chia sẻ từ họ nhé! Nhân vật trong tháng 5 này là anh Đàm Quang Mạnh.

[Nhân vật tháng 4] Nguyễn Hồng Hạnh - Trưởng phòng HR - GA tại SUMITRONICS VIETNAM CO., LTD.

Trong tháng 4 này, Việc Làm Công Ty Nhật xin giới thiệu với bạn nhân vật mới là chị Nguyễn Hồng Hạnh, đang đảm nhận vị trí Trưởng phòng HR - GA tại SUMITRONICS VIETNAM CO., LTD.

[Nhân vật tháng 12] Trần Quốc Tuấn - CEO Công ty TNHH GREEN LEAF Việt Nam

Cùng Việc Làm Công Ty Nhật gặp gỡ nhân vật nổi bật tháng 12 và lắng nghe hành trình đạt thành công hiện tại của anh Trần Quốc Tuấn.

[Nhân vật tháng 11] Hoàng Đạo Mai Trang - General Affair Manager Công ty TNHH NIINUMA Việt Nam

Cùng Việc Làm Công Ty Nhật gặp gỡ nhân vật nổi bật tháng 11 của công ty NIINUMA VIETNAM và lắng nghe hành trình đến với vị trí hiện tại của là chị Hoàng Đạo Mai Trang.

[Nhân vật tháng 10] Nguyễn Hữu Linh - Giám đốc Công ty TNHH BEETSOFT

Cùng Việc Làm Công Ty Nhật gặp gỡ nhân vật chủ chốt của công ty  công nghệ BEETSOFT và lắng nghe những chia sẻ từ họ nhé! Nhân vật trong tháng 10 này là anh Nguyễn Hữu Linh.

[Nhân vật tháng 9] Đoàn Thị Thanh Vân - HR/ GA Manager

Cùng Việc Làm Công Ty Nhật gặp gỡ những nhân vật chủ chốt của các công ty Nhật và lắng nghe những chia sẻ từ họ nhé! Nhân vật trong tháng 9 này là chị Đoàn Thị Thanh Vân.

[Nhân vật tháng 8] Nguyễn Thiện Bảo - Giám đốc Công ty TNHH SHIFT ASIA

Cùng Việc Làm Công Ty Nhật gặp gỡ những nhân vật chủ chốt của các công ty Nhật và lắng nghe những chia sẻ từ họ nhé! Nhân vật trong tháng 8 này là anh Nguyễn Thiện Bảo.

[Nhân vật tháng 7] Đặng Hoàng Dũng - Trưởng phòng xây dựng Takenaka Việt Nam

Cùng Việc Làm Công Ty Nhật gặp gỡ những nhân vật chủ chốt của các công ty Nhật và lắng nghe những chia sẻ từ họ nhé! Nhân vật trong tháng 7 này là anh Đặng Hoàng Dũng.