Nhân vật của tháng

[Nhân vật tháng 11] Hoàng Đạo Mai Trang - General Affair Manager Công ty TNHH NIINUMA Việt Nam

Cùng Việc Làm Công Ty Nhật gặp gỡ nhân vật nổi bật tháng 11 của công ty NIINUMA VIETNAM và lắng nghe hành trình đến với vị trí hiện tại của là chị Hoàng Đạo Mai Trang.

[Nhân vật tháng 10] Nguyễn Hữu Linh - Giám đốc Công ty TNHH BEETSOFT

Cùng Việc Làm Công Ty Nhật gặp gỡ nhân vật chủ chốt của công ty  công nghệ BEETSOFT và lắng nghe những chia sẻ từ họ nhé! Nhân vật trong tháng 10 này là anh Nguyễn Hữu Linh.

[Nhân vật tháng 9] Đoàn Thị Thanh Vân - HR/ GA Manager

Cùng Việc Làm Công Ty Nhật gặp gỡ những nhân vật chủ chốt của các công ty Nhật và lắng nghe những chia sẻ từ họ nhé! Nhân vật trong tháng 9 này là chị Đoàn Thị Thanh Vân.

[Nhân vật tháng 8] Nguyễn Thiện Bảo - Giám đốc Công ty TNHH SHIFT ASIA

Cùng Việc Làm Công Ty Nhật gặp gỡ những nhân vật chủ chốt của các công ty Nhật và lắng nghe những chia sẻ từ họ nhé! Nhân vật trong tháng 8 này là anh Nguyễn Thiện Bảo.

[Nhân vật tháng 7] Đặng Hoàng Dũng - Trưởng phòng xây dựng Takenaka Việt Nam

Cùng Việc Làm Công Ty Nhật gặp gỡ những nhân vật chủ chốt của các công ty Nhật và lắng nghe những chia sẻ từ họ nhé! Nhân vật trong tháng 7 này là anh Đặng Hoàng Dũng.