74 kết quả

Maintenance Supervisor cho công ty sản xuấtcủa Nhật [5893]

Bà Rịa - Vũng Tàu
19-11-2022 (updated)
700 USD ~ 1,100 USD
Hot
Xem thêm

Quản lý dự án cho công ty dịch vụ quản lý của Nhật Bản [6946]

Bà Rịa - Vũng Tàu
18-11-2022 (updated)
2,800 USD ~ 4,000 USD
Hot
Xem thêm

Production Team Leader cho Công ty hóa chất hàng đầu của Nhật [6739]

Bà Rịa - Vũng Tàu
18-11-2022 (updated)
500 USD ~ 750 USD

Nhân viên Tổng vụ cho Công ty hóa chất uy tín của Nhật [5885]

Bà Rịa - Vũng Tàu
18-11-2022 (updated)
730 USD ~ 900 USD

NHÂN VIÊN LÀM BÁNH CHO CÔNG TY BỘT LỚN. Lương $800 [3608]

Bà Rịa - Vũng Tàu
17-11-2022 (updated)
500 USD ~ 800 USD

KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHO CÔNG TY VỀ BỘT LỚN. Lương 20 triệu [3611]

Bà Rịa - Vũng Tàu
17-11-2022 (updated)
Lên đến 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Phó phòng Hành chính cho công ty sản xuất của Nhật [1921]

Bà Rịa - Vũng Tàu
17-11-2022 (updated)
Từ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

QC Food cho Công ty Trading hàng đầu Nhật Bản [5881]

Bà Rịa - Vũng Tàu
15-11-2022 (updated)
Từ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Accounting Manager cho công ty hóa chất của Nhật [6168]

Bà Rịa - Vũng Tàu
14-11-2022 (updated)
Lên đến 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Site Engineer cho Công ty năng lượng sạch của Nhật Bản [6506]

Bà Rịa - Vũng Tàu
14-11-2022 (updated)
Lên đến 750 USD

Tenant Leasing Manager cho công ty quản lýcủa Nhật [6156]

Bà Rịa - Vũng Tàu
13-11-2022 (updated)
1,000 USD ~ 2,000 USD
Hot
Xem thêm

Site Project Manager cho Công ty dịch vụ quản lý của Nhật Bản [6157]

Bà Rịa - Vũng Tàu
13-11-2022 (updated)
2,000 USD ~ 2,500 USD
Hot
Xem thêm

Chief Site Engineer cho Công ty dịch vụ quản lý của Nhật Bản [6158]

Bà Rịa - Vũng Tàu
13-11-2022 (updated)
1,200 USD ~ 1,620 USD
Hot
Xem thêm

MEP Engineer cho Công ty dịch vụ quản lý của Nhật Bản [6159]

Bà Rịa - Vũng Tàu
13-11-2022 (updated)
Thỏa thuận

Procurement staff cho công ty sản xuất Nhật Bản [6269]

Bà Rịa - Vũng Tàu
13-11-2022 (updated)
Từ 750 USD

Maintenance Engineer cho công ty sản xuất của Nhật [3918]

Bà Rịa - Vũng Tàu
11-11-2022 (updated)
Từ 500 USD

Cực gấp nhân viên hành chính nhân sự cho công ty lớn của Nhật [3909]

Bà Rịa - Vũng Tàu
09-11-2022 (updated)
Lên đến 600 USD

GA-HR MANAGER CHO CÔNG TY SẢN XUẤT HÓA CHẤT MỚI THÀNH LẬP CỦA NHẬT [5750]

Bà Rịa - Vũng Tàu
06-11-2022 (updated)
1,200 USD ~ 1,400 USD
Hot
Xem thêm
Hiển thị 1 / 4
Ngành nghề up
Xem thêm ngành nghề

back to top