75 kết quả

Production Coordinator cho Công ty sản xuất thực phẩm Nhật Bản [6010]

Bà Rịa - Vũng Tàu
24-03-2023 (updated)
800 USD ~ 1,200 USD
Hot
Xem thêm

QC Coordinator cho Công ty sản xuất thực phẩm Nhật Bản [6009]

Bà Rịa - Vũng Tàu
24-03-2023 (updated)
820 USD ~ 1,100 USD
Hot
Xem thêm

Procurement staff cho công ty sản xuất Nhật Bản [6269]

Bà Rịa - Vũng Tàu
24-03-2023 (updated)
Thỏa thuận
New
Xem thêm

Industrial Electrician cho công ty sản xuất Nhật Bản [6086]

Bà Rịa - Vũng Tàu
24-03-2023 (updated)
350 USD ~ 550 USD
New
Xem thêm

Maintenance planner cho công ty sản xuất Nhật Bản [6088]

Bà Rịa - Vũng Tàu
24-03-2023 (updated)
560 USD ~ 780 USD
New
Xem thêm

Automation Engineer cho Công ty sản xuất thực phẩm của Nhật [6083]

Bà Rịa - Vũng Tàu
24-03-2023 (updated)
Lên đến 750 USD
New
Xem thêm

KỸ SƯ BẢO TRÌ CƠ KHÍ cho công ty sản xuất thép nổi tiếng [2859]

Bà Rịa - Vũng Tàu
10-03-2023 (updated)
300 USD ~ 500 USD

Kế toán trưởng cho công ty sản xuất của Nhật sẽ hoạt động từ 2020 [3181]

Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
10-03-2023 (updated)
Thỏa thuận

Production Supervisor cho công ty sản xuấtcủa Nhật [6028]

Bà Rịa - Vũng Tàu
09-03-2023 (updated)
650 USD ~ 800 USD

Assistant of Japanese Manager cho Công ty sản xuất hóa chất của Nhật [6293]

Bà Rịa - Vũng Tàu
09-03-2023 (updated)
650 USD ~ 900 USD

Production process management staff cho công ty sản xuất của Nhật [6294]

Bà Rịa - Vũng Tàu
09-03-2023 (updated)
520 USD ~ 690 USD

Maintenance Supervisor cho công ty sản xuấtcủa Nhật [5893]

Bà Rịa - Vũng Tàu
08-03-2023 (updated)
700 USD ~ 1,100 USD
Hot
Xem thêm

Admin Leader / Manager cho Công ty hóa chất hàng đầu của Nhật [6630]

Bà Rịa - Vũng Tàu
06-03-2023 (updated)
850 USD ~ 1,600 USD
Hot
Xem thêm

Business Support Staff cho Công ty hóa chất của Nhật [6631]

Bà Rịa - Vũng Tàu
06-03-2023 (updated)
450 USD ~ 800 USD

Quality Environment Staff cho Công ty hóa chất của Nhật [6632]

Bà Rịa - Vũng Tàu
06-03-2023 (updated)
400 USD ~ 600 USD

Accountant cho Công ty sản xuất của Nhật [6769]

Bà Rịa - Vũng Tàu
05-03-2023 (updated)
500 USD ~ 750 USD
Hiển thị 1 / 4

back to top