50 kết quả

Trưởng phòng Mua hàng công ty thiết bị vệ sinh hàng đầu thế giới [5534]

Hà Nội
Vĩnh Phúc
23-11-2022 (updated)
2,000 USD ~ 3,000 USD
Hot
Xem thêm

Sales Staff cho Công ty sản xuất phụ tùng của Nhật [6749]

Vĩnh Phúc
21-11-2022 (updated)
750 USD ~ 850 USD

Mechanical Design Engineer cho Công ty sản xuất của Nhật [6324]

Vĩnh Phúc
21-11-2022 (updated)
800 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

HR-GA Manager cho công ty thực phẩm của Nhật [5878]

Vĩnh Phúc
12-11-2022 (updated)
1,200 USD ~ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Kế toán trưởng cho công ty thực phẩm tổng hợp của Nhật [5879]

Vĩnh Phúc
12-11-2022 (updated)
1,100 USD ~ 1,300 USD
Hot
Xem thêm

Biên-phiên dịch cho công ty sản xuất của Nhật tại KCN TL3 [5180]

Vĩnh Phúc
09-11-2022 (updated)
650 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm
Hiển thị 1 / 3
Ngành nghề up
Xem thêm ngành nghề

back to top