20 kết quả

Finance Manager cho Công ty Tây Ban Nha [2181]

Hồ Chí Minh
Tây Ninh
05-03-2023 (updated)
1,500 USD ~ 2,500 USD
Hot
Xem thêm

Supply Chain Manager cho công ty sản xuất châu Âu [2182]

Hồ Chí Minh
Tây Ninh
05-03-2023 (updated)
1,500 USD ~ 2,500 USD
Hot
Xem thêm

NHÂN VIÊN QC CHO CTY MAY MẶC LÂU NĂM CỦA NHẬT [3306]

Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Tây Ninh
03-03-2023 (updated)
500 USD ~ 900 USD

Quản lý chất lượng cho công ty may mặc TOP đầu ngành - Lương đến $1000 [2143]

Đồng Nai
Tây Ninh
21-02-2023 (updated)
Lên đến 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Nhân viên hành chính cho công ty may mặc Hồng Kông [4093]

Tây Ninh
17-02-2023 (updated)
450 USD ~ 650 USD

General Manager [2767]

Tây Ninh
15-02-2023 (updated)
5,000 USD ~ 10,000 USD
Hot
Xem thêm

Garment IE Manager, very attractive benefit package [2768]

Tây Ninh
15-02-2023 (updated)
3,000 USD ~ 6,000 USD
Hot
Xem thêm

Chief Accountant (Manufacturing) [2764]

Tây Ninh
14-02-2023 (updated)
2,000 USD ~ 2,300 USD
Hot
Xem thêm

Logistic Manager (Garment/ Textile) [2765]

Tây Ninh
14-02-2023 (updated)
1,500 USD ~ 2,200 USD
Hot
Xem thêm

Quản lý sản xuất cho công ty may mặc của Nhật [2532]

Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Tây Ninh
12-02-2023 (updated)
450 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Kỹ sư hệ thống, set up mới hoàn toàn [2912]

Tây Ninh
05-02-2023 (updated)
1,000 USD ~ 1,100 USD
Hot
Xem thêm

Production Staff cho công ty may mặc của Hong Kong [4302]

Tây Ninh
27-01-2023 (updated)
400 USD ~ 600 USD
Hiển thị 1 / 1

back to top