50 kết quả

Merchandiser tiếng Anh cho cty phụ liệu may mặc Nhật Bản [5098]

Hải Dương
16-05-2023 (updated)
1,000 USD ~ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Merchandiser cho công ty phụ liệu may mặc lớn của Nhật [5406]

Hải Dương
11-05-2023 (updated)
1,000 USD ~ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Garment QC Executive cho cty phụ liệu may mặc Nhật Bản [6041]

Hải Dương
09-05-2023 (updated)
1,000 USD ~ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

SMT Engineer cho công ty điện tử nổi tiếng của Nhật [5069]

Hải Dương
06-05-2023 (updated)
500 USD ~ 950 USD
Hiển thị 1 / 3

back to top