50 kết quả

Quản lý sản xuất ở công ty Nhật [2375]

Hải Dương
18-01-2023 (updated)
600 USD ~ 900 USD

Purchasing và legal staff ở công ty Nhật Bản [2376]

Hải Dương
18-01-2023 (updated)
500 USD ~ 700 USD

Nhân viên Quản lý Sản Xuất công ty Nhật tại Hải Dương [1786]

Hải Dương
15-01-2023 (updated)
Lên đến 700 USD

Production Planning Staff cho Công ty sản xuất của Nhật [6755]

Hải Dương
12-01-2023 (updated)
Lên đến 540 USD

Kế toán cho công ty Nhật tại Hải Dương [2142]

Hải Dương
06-01-2023 (updated)
Lên đến 400 USD

02 Phó phòng xưởng UPK và SWG cho công ty Nhật nổi tiếng [3114]

Hải Dương
05-01-2023 (updated)
1,000 USD ~ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Quản lý chất lượng công ty sản xuất của Nhật [2968]

Hải Dương
05-01-2023 (updated)
500 USD ~ 800 USD

Production Manager công ty sản xuất của Nhật ở Hải Dương [1916]

Hải Dương
01-01-2023 (updated)
Lên đến 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Production Leader công ty Nhật của Hải Dương [1917]

Hải Dương
01-01-2023 (updated)
Lên đến 800 USD

Kế toán trưởng công ty Nhật tại Hải Dương [1716]

Hải Dương
01-01-2023 (updated)
800 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Nhân viên xuất nhập khẩu công ty Nhật tại Hải Dương [1721]

Hải Dương
01-01-2023 (updated)
500 USD ~ 600 USD

Kỹ sư cơ khí tại công ty Nhật ở Hải Dương [1722]

Hải Dương
01-01-2023 (updated)
400 USD ~ 600 USD
Hiển thị 1 / 3

back to top