12 kết quả

Tìm 2 Quản lý chất lượng công ty may mặc của Nhật Bản [1471]

Hưng Yên
Thái Bình
07-03-2023 (updated)
600 USD ~ 800 USD

Purchasing Staff cho Công ty sản xuất của Nhật [7017]

Thái Bình
06-03-2023 (updated)
800 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Accounting Leader cho Công ty sản xuất uy tín của Nhật [6729]

Thái Bình
12-02-2023 (updated)
1,000 USD ~ 1,200 USD
Hot
Xem thêm
Hiển thị 1 / 1

back to top