Lót ổ hồi hương

Mentoring Program "Lót Ổ Hồi Hương" | Lắng nghe những lời khuyên giá trị từ mentor Trần Văn Minh

Cùng tìm hiểu về những kinh nghiệm và chia sẻ thú vị của anh Trần Văn Minh qua buổi nói chuyện với Việc Làm Công Ty Nhật.

Mentoring Program "Lót Ổ Hồi Hương" | Chia sẻ góc nhìn mới từ mentor Đỗ Nguyễn Nam Quân

Lắng nghe buổi chia sẻ thú vị của anh Đỗ Nguyễn Nam Quân - một trong những mentor của “Lót Ổ Hồi Hương” (LOHH) - Chương trình hỗ trợ dìu dắt những người “chân ướt chân ráo” từ Nhật trở về Việt Nam.

Mentoring Program "Lót Ổ Hồi Hương" | Cuộc phỏng vấn thú vị với mentor Trần Nguyên Trung

Cùng trò chuyện với anh Trần Nguyên Trung - một trong những mentor của “Lót Ổ Hồi Hương” (LOHH) - Chương trình hỗ trợ dìu dắt những người “chân ướt chân ráo” từ Nhật trở về Việt Nam.

Giới thiệu chương trình Lót Ổ Hồi Hương (帰省メンター ) | Tham gia cộng đồng dành cho người mới từ Nhật về Việt Nam

Với mục đích dìu dắt và hỗ trợ những người đã từng/đang ở Nhật muốn về Việt Nam phát triển sự nghiệp, Việc Làm Công Ty Nhật tổ chức “Lót Ổ Hồi Hương” - chương trình Mentoring ý nghĩa dành cho đối tượng này.

Mentoring Program "Lót Ổ Hồi Hương" | Trò chuyện với người sáng lập anh Nguyễn Đình Phúc

“Lót Ổ Hồi Hương” (LOHH) - Chương trình hỗ trợ dìu dắt những người “chân ướt chân ráo” từ Nhật trở về Việt Nam, được sáng lập bởi anh Nguyễn Đình Phúc (CEO HRnavi & Việc Làm Công Ty Nhật).