20 kết quả

Trợ lý sếp Nhật cho công ty của Nhật [3439]

Long An
22-11-2022 (updated)
Lên đến 500 USD

IMPORT EXPORT LEADER cho Nhà máy may mặc mới set up của Mỹ [2579]

Long An
17-11-2022 (updated)
500 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

FINANCE MANAGER cho công ty sản xuất mới của Mỹ [3065]

Long An
08-11-2022 (updated)
2,000 USD ~ 3,000 USD
Hot
Xem thêm

HR SUPERVISOR cho công ty sản xuất mới của Mỹ [3066]

Long An
08-11-2022 (updated)
800 USD ~ 1,200 USD
Hot
Xem thêm

Quản lý sản xuất cho công ty Nhật sản xuất Bao bì [3384]

Long An
07-11-2022 (updated)
1,000 USD ~ 1,200 USD
Hot
Xem thêm

Nhân viên xuất nhập khẩu cho công ty của Nhật [3335]

Long An
23-10-2022 (updated)
550 USD ~ 800 USD
Hiển thị 1 / 1
Ngành nghề up
Xem thêm ngành nghề

back to top