190 kết quả

GIÁM SÁT THI CÔNG CHO CÔNG TY XÂY DỰNG LỚN CỦA NHẬT [4866]

Hồ Chí Minh
Đồng Nai
17-05-2023 (updated)
400 USD ~ 700 USD
New
Xem thêm

Chief Accountant cho công ty xây dựng của Nhật [3401]

Đồng Nai
15-05-2023 (updated)
900 USD ~ 1,100 USD
Hot
Xem thêm

Quản lý sản xuất cho công ty may mặc của Nhật [2532]

Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Tây Ninh
15-05-2023 (updated)
450 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Quản lý chất lượng cho công ty may mặc của Nhật [2533]

Hồ Chí Minh
Đồng Nai
15-05-2023 (updated)
450 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

HR-GA Manager cho Công ty thực phẩm hàng đầu Nhật Bản [5965]

Đồng Nai
14-05-2023 (updated)
Từ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

QC staff cho công ty in nhãn mác lớn của Nhật [4990]

Đồng Nai
14-05-2023 (updated)
500 USD ~ 700 USD

Sales Engineer cho công ty sản xuất van của Nhật [1709]

Đồng Nai
13-05-2023 (updated)
Lên đến 800 USD

QC leader ko cần ngoại ngữ cho cty nội thất của Nhật [4860]

Bình Dương
Đồng Nai
13-05-2023 (updated)
Lên đến 1,100 USD
Hot
Xem thêm

Sales Staff cho công ty sản xuất của Nhật [7179]

Đồng Nai
12-05-2023
500 USD ~ 600 USD

Kế toán Tổng hợp cho công ty Nhật [3079]

Đồng Nai
12-05-2023 (updated)
Từ 750 USD
Hiển thị 1 / 10

back to top