185 kết quả

Giám sát thi công mảng xd công nghiệp - công ty Nhật - NHỎ nhưng có VÕ [3166]

Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
20-01-2023 (updated)
700 USD ~ 1,200 USD
Hot
Xem thêm

2 nhân viên sản xuất cho công ty của Nhật [3167]

Đồng Nai
20-01-2023 (updated)
350 USD ~ 800 USD

2 nhân viên kế hoạch sản xuất cho công ty của Nhật [3169]

Đồng Nai
20-01-2023 (updated)
Lên đến 350 USD

Maintenance Assitant Manager cho Công ty sản xuất của Nhật [6764]

Đồng Nai
18-01-2023 (updated)
Lên đến 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Quản lý nhà máy cho công ty cơ khí của Nhật [2642]

Đồng Nai
17-01-2023 (updated)
Lên đến 2,000 USD
Hot
Xem thêm

Nữ nhân viên thu mua cho cho công ty của Nhật [3310]

Đồng Nai
17-01-2023 (updated)
400 USD ~ 600 USD

Production Team Leader cho công ty nhà máy mới của công ty Nhật [3311]

Đồng Nai
17-01-2023 (updated)
800 USD ~ 1,200 USD
Hot
Xem thêm

IT Manager cho Công ty may mặc lớn của Nhật [6546]

Đồng Nai
16-01-2023 (updated)
Lên đến 2,000 USD
Hot
Xem thêm

IT Staff cho Công ty may mặc lớn của Nhật [6547]

Đồng Nai
16-01-2023 (updated)
Lên đến 750 USD

Warehouse Supervisor cho Công ty sản xuất của Nhật [6548]

Đồng Nai
16-01-2023 (updated)
Lên đến 1,000 USD
Hot
Xem thêm
Hiển thị 1 / 10

back to top