40 kết quả

HR leader cho công ty sơn hàng đầu Nhật Bản [6339]

Bắc Ninh
02-03-2023 (updated)
700 USD ~ 1,200 USD
Hot
Xem thêm

Nhân viên quản lý chất lượng ở Bắc Ninh [2148]

Bắc Ninh
22-02-2023 (updated)
500 USD ~ 650 USD

Kỹ thuật sản xuất công ty uy tín của Nhật [2969]

Bắc Ninh
21-02-2023 (updated)
500 USD ~ 800 USD

HR Leader cho Công ty sơn hàng đầu Nhật Bản [6066]

Bắc Ninh
21-02-2023 (updated)
700 USD ~ 1,200 USD
Hot
Xem thêm

Sales Staff cho Công ty sản xuất uy tín của Nhật [6669]

Bắc Ninh
18-02-2023 (updated)
Lên đến 750 USD

HR Staff cho Công ty điện tử lớn của Nhật [6442]

Bắc Ninh
15-02-2023 (updated)
Thỏa thuận

QA Staff cho Công ty điện tử lớn của Nhật [6443]

Bắc Ninh
15-02-2023 (updated)
450 USD ~ 550 USD

Accountant Staff cho Công ty điện tử lớn của Nhật [6444]

Hà Nội
Bắc Ninh
15-02-2023 (updated)
Thỏa thuận

HR leader cho Công ty sơn hàng đầu Nhật Bản [6510]

Bắc Ninh
15-02-2023 (updated)
700 USD ~ 1,200 USD
Hot
Xem thêm
Hiển thị 1 / 2

back to top