667 kết quả

Sales Staff cho Công ty điện tử hàng đầu Nhật Bản [7021]

Hà Nội
Bình Dương
31-01-2023 (updated)
510 USD ~ 600 USD
New
Xem thêm

Sales Assistant staff cho Công ty sản xuất của Nhật [7015]

Hà Nội
31-01-2023 (updated)
650 USD ~ 800 USD
New
Xem thêm

Quản lý sản xuất tập đoàn may mặc Nhật [1469]

Hà Nội
20-01-2023 (updated)
700 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

HR manager công ty quảng cáo danh tiếng của Nhật [1804]

Hà Nội
19-01-2023 (updated)
1,500 USD ~ 2,000 USD
Hot
Xem thêm

CỰC GẤP Sales admin cho cho Công ty xây dưng lớn của Nhật [4426]

Hà Nội
19-01-2023 (updated)
600 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Merchandiser cho Công ty may mặc của Nhật [4427]

Hà Nội
19-01-2023 (updated)
700 USD ~ 900 USD

PG cho Công ty kinh doanh của Nhật Bản [6229]

Hà Nội
Bình Dương
19-01-2023 (updated)
Lên đến 300 USD

SALES MANAGER CHO CÔNG TY LOGISTIC LỚN CỦA NHẬT [5269]

Hà Nội
19-01-2023 (updated)
2,000 USD ~ 3,000 USD
Hot
Xem thêm
Hiển thị 1 / 34

back to top