TERM OF USE & PRIVACY POLICY

TERM OF USE

Xin hãy đọc cẩn thận các điều khoản của Bản thỏa thuận sử dụng này trước khi truy cập vieclamcongtynhat.com (dưới đây gọi là VLCTN). Việc bạn truy nhập và sử dụng VLCTN sẽ mặc nhiên xác lập việc bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Bản thỏa thuận sử dụng này. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi bản thỏa thuận này, xin đừng truy cập website VLCTN. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email: contact@vieclamcongtynhat.com

Website VLCTN là trang tư vấn việc làm, nhân sự trực tuyến. Người tìm việc có thể tạo hồ sơ hay trao đổi với đội ngũ tư vấn viên của VLCTN để tìm được công việc phù hợp. Nhà tuyển dụng có thể gửi yêu cầu tuyển dụng hay trao đổi những vấn đề về nhân sự với đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm của VLCTN. Chúng tôi trang bị các ứng dụng, công cụ hỗ trợ cần thiết nhằm tạo ra những sự kết hợp thành công nhất giữa nhà tuyển dụng tiềm năng và ứng viên giàu năng lực.

Tất cả các dịch vụ được cung cấp trên website VLCTN được quản lý bởi công ty Cổ Phần HRnavi, với máy chủ đươc đặt và xử lý tại Nhật Bản.

1. Cách sử dụng dịch vụ

Bạn có thể sử dụng website VLCTN nếu bạn đồng ý với Bản thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật có đăng trên website của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các quy định của Bản thỏa thuận sử dụng này, xin đừng truy cập vào website VLCTN. Nếu bạn sử dụng dịch vụ với tư cách là thành viên của website VLCTN, xin vui lòng tuân thủ theo những quy trình mà chúng tôi đã thiết lập sẵn.

2. Dịch vụ và các hành động cấm trên Website

Dịch vụ và thông tin trên Website VLCTN

Công ty Cổ Phần HRnavi (HRnavi) là chủ sở hữu các nội dung trên website VLCTN, bản quyền và tất cả các quyền hợp pháp khác đều thuộc quyền quản lý, sử dụng của HRnavi. Người sử dụng không có quyền sao chép, upload, công bố, sửa chữa, tạo ra các sản phẩm tái sinh, cắt xén, xuyên tạc, chuyển nhượng, phát tán mà không có sự đồng ý của HRnavi. Ngoài ra, HRnavi còn là chủ sở hữu của thương hiệu “HRnavi”, logo và tên miền “HRnavi.com”, người sử dụng không được quyền sử dụng khi chưa có sự đồng ý của HRnavi.

☒Hành vi cấm

Để bảo vệ website VLCTN hoạt động hiệu quả, chúng tôi quy định nghiêm cấm những hành động sau đây:

 1. Hành động vi phạm pháp luật, góp phần hay khuyến khích các hành vi phạm pháp.
 2. Hành động hạn chế hoặc ngăn cản, gây trở ngại những hoạt động truy cập của người sử dụng khác.
 3. Hành động xâm phạm hệ thống quản trị mạng hay hệ thống mạng của website VLCTN.
 4. Hành động xâm phạm danh dự, uy tín, bí mật đời tư, quyền công bố thông tin cá nhân, bản quyền, ... và các quyền hợp pháp khác.
 5. Hành động vu khống, đe dọa, quấy rối, gây thiệt hại về tinh thần, vật chất cho người khác.
 6. Hành động tạo các tác vụ giả nhằm quấy phá hệ thống như tải hình ảnh liên tục, đăng ký tài khoản hàng loạt, hoặc các hành vi tương tự.
 7. Hành động mạo nhận người khác.
 8. Hành động gửi những chuỗi mail, phát tán các spam mail.
 9. Hành vi thu thập, tập hợp, tích góp thông tin cá nhân của người sử dụng khác.
 10. Những hành động phi đạo đức, chống lại trật tự xã hội.
 11. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Thông tin của người sử dụng

Người sử dụng sở hữu tất cả các quyền đối với những thông tin mà họ đưa lên hệ thống website VLCTN dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi được quyền sử dụng các thông tin này cho việc quản trị trang web và cho việc cung cấp dịch vụ mà người sử dụng yêu cầu, đồng thời có thể chuyển cho đối tác của VLCTN sử dụng trong cùng một mục đích.

Bạn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bạn cung cấp. Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông tin do người sử dụng cung cấp. Ngoài ra, VLCTN và đối tác của chúng tôi sẽ không có trách nhiệm phải xem xét để xóa bỏ các thông tin không đúng mức, hay bất hợp pháp.

Người sử dụng không được đóng góp những nội dung thuộc Hành vi cấm đã được quy định trong Bản thỏa thuận sử dụng,và các điều khoản bảo mật của website VLCTN. Ngoài ra, người sử dụng không được thay đổi cấu trúc, tự ý sắp xếp phân loại các dữ liệu được đóng góp từ người khác.

Website VLCTN có toàn quyền xóa, thay đổi, những thông tin chung trong trường hợp cần thiết. Chúng tôi có thể ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ, hay xóa đăng ký sử dụng của bất kỳ người dung nào mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý gì. Chúng tôi có thể xóa ngay lập tức những thông tin đóng góp mà chúng tôi cho rằng bất lợi cho website VLCTN và HRnavi. Thêm vào đó, chúng tôi có thể chia sẻ, tiết lộ các thông tin đăng ký, quá trình sử dụng, nội dung email của người sử dụng cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 1. Khi HRnavi bị yêu cầu bởi toà án, cánh sát, các cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác hoặc để thực hiện các yêu cầu pháp lý.
 2. Khi HRnavi phải bảo vệ hệ thống website VLCTN hoặc khi có sự cố xảy ra với trang web.
 3. Khi Website VLCTN thấy điều đó là cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, các công ty đối tác, của người sử dụng khác, hay của bên thứ ba trên cơ sở phù hợp pháp luật.
 4. Và các trường hợp hợp pháp khác.

4. Sự miễn trừ trách nhiệm về dịch vụ của VLCTN

Chúng tôi không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến nội dung và thông tin được đăng tải trên website VLCTN, bao gồm nhưng không giới hạn các yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc phát tán Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động. Ngoài ra, chúng tôi cũng không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi, hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, tính thích ứng, và kết quả do việc sử dụng thông tin, dịch vụ trên website VLCTN gây ra. Nếu bạn bị thiệt hại do việc sử dụng thông tin, dịch vụ trên website VLCTN thì xin hiểu rằng đây là vấn đề rủi ro của bạn và bạn phải tự tìm cách khắc phục những tổn thất ngoài ý muốn đó.

Miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp dịch vụ bị gián đoạn. Chúng tôi có quyền quyết định ngừng các dịch vụ trên website VLCTN bất cứ lúc nào. Chúng tôi không có bất cứ trách nhiệm gì trước người sử dụng hay bên thứ ba đối với việc ngừng cung cấp dịch vụ này, cho dù có thể bạn bị thiệt hại vì việc sử dụng dịch vụ bị gián đoạn. Khi chúng tôi đưa ra một vài ý kiến tư vấn, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm và không bị ràng buộc bởi các ý kiến tư vấn đó.

5. Quy định bảo mật

VLCTN quản lý nghiêm túc các thông tin cá nhân của bạn trên website VLCTN. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Bản Quy Định Bảo Mật. Xin hãy đọc cẩn thận bản Quy Định Bảo Mật trước khi truy cập và sử dụng website VLCTN.

6. Sự thay đổi trong bản thỏa thuận sử dụng

Nội dung của Bản thỏa thuận sử dụng này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy bạn vui lòng thường xuyên cập nhật thông tin mới bằng cách vào đọc và xác nhận. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những điều kiện thay đổi trong bản thỏa thuận sử dụng này.

PRIVACY POLICY

Cám ơn bạn đã truy cập vào website vieclamcongtynhat.com được vận hành bởi Công Ty Cổ Phần HRnavi. Website vieclamcongtynhat.com, dưới đây gọi là VLCTN cam kết tôn trọng và bảo vệ các thông tin cá nhân trực tuyến của bạn. Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng VLCTN. Việc truy cập và sử dụng VLCTN của bạn được chúng tôi mặc định hiểu rằng bạn đã chính thức chấp thuận các điều khoản trong chính sách Bảo mật này của chúng tôi.

Thông tin cá nhân của người sử dụng

VLCTN tập hợp các thông tin cá nhân của bạn như: tên, email, điạ chỉ, số điện thoại, ngày sinh, và các thông tin đặc trưng khác nhằm mục đích nhận biết và hỗ trợ người sử dụng VLCTN. Nếu bạn chỉ truy cập vào VLCTN, chúng tôi hoàn toàn không yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên nếu bạn muốn sử dụng các dịch vụ có yêu cầu đăng ký cá nhân trên VLCTN, bạn phải thực hiện quy trình đăng ký bằng cách cung cấp các thông tin theo yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin với mục đích đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và cho mục đích thương mại của chúng tôi khi cần trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo vệ quyền riêng tư của pháp luật. Chúng tôi cũng tập hợp các thông tin thông thường của người truy cập và sử dụng VLCTN như: địa chỉ IP, trình duyệt Web, hệ điều hành, thời gian truy cập website, và các thông tin có tính chất mô tả khác. Chúng tôi có thể kết hợp những thông tin thông thường với những thông tin cá nhân để thực hiện các mục đích đã nêu.

Cách thức sử dụng thông tin

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ với mục đích tạo dữ liệu nền tảng để phục vụ bạn tốt hơn khi bạn sử dụng dịch vụ trên hệ thống VLCTN. Thông tin cá nhân của bạn chỉ được tiết lộ với đối tác thứ ba khi có sự đồng ý của bạn trong trường hợp đối tác ấy có liên quan đến dịch vụ của chúng tôi mà bạn đang sử dụng. Chúng tôi tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác không liên quan khi chưa nhận được sự chấp thuận của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các cá nhân, tổ chức khác khi được pháp luật cho phép hoặc bắt buộc. Dữ liệu khách hàng của VLCTN có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại hợp pháp của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

Cookies

Cookies là những tập tin nhỏ được truyền tải từ hệ thống về máy tính của bạn để ghi chép các hoạt động của bạn, các mục bạn thường truy cập trên VLCTN để lần sau khi bạn ghé thăm website, hệ thống sẽ xử lý nhanh chóng và tiện lợi hơn cho bạn.

Trong trang Website của chúng tôi, chúng tôi có thể đặt quảng cáo của các cá nhân, đơn vị khác, và những quảng cáo này có thể thu thập cookies của bạn mà VLCTN không có quyền can thiệp. Hầu hết các trình duyệt đều mặc định chế độ tự động nhận cookies. Nếu bạn muốn làm mất hiệu lực cookies, bạn có thể điều chỉnh trong trình duyệt, tuy nhiên chúng tôi có thiết lập sẵn các ứng dụng vô hiệu hóa thẻ cài đặt cookies.

Sửa đổi và xoá thông tin tài khoản

Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Bạn cũng vui lòng lưu ý rằng cho dù, bạn tự xoá bỏ các thông tin, chúng tôi vẫn có thể phục hồi chúng từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi trong trường hợp cần để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của website VLCTN.

Điều khoản thay đổi

Các điều khoản trong Quy định bảo mật này sẽ có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy bạn vui lòng thường xuyên đọc để xác nhận thông tin mới nếu cần. Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi trong website VLCTN, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ E-mail: contact@vieclamcongtynhat.com. Khi bạn tiếp tục sử dụng website VLCTN nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận mọi thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.