QUY ĐỊNH BẢO MẬT

Công ty Cổ phần HRnavi – điều hành trang web Việc Làm Công Ty Nhật (sau đây gọi tắt là VLCTN) thông báo đến bạn và cần sự đồng ý và cho phép của bạn để xử lý, thu thập và lưu trữ dữ liệu của bạn nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ cho bạn trong suốt quá trình sử dụng Website. HRnavi cam kết tuân thủ và giữ thông tin của bạn riêng tư và an toàn theo đúng các quy định của pháp luật. Bằng cách lựa chọn xác nhận và đồng ý với Quy định Bảo mật khi đăng ký tài khoản, bạn cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như quy định trong Chính sách này. Việc cho phép này sẽ có hiệu lực và bắt đầu từ thời điểm bạn đồng ý cho đến khi bạn quyết định rút lại sự đồng ý hoặc tự động kết thúc trong các trường hợp theo quy định của pháp luật. Nếu bạn không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu của bạn theo quy định này, vui lòng không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập nền tảng của chúng tôi hoặc thông báo ngay cho chúng tôi về việc không đồng ý của bạn trong trương hợp bạn đã đồng ý trước đó.

Trang website VLCTN của chúng tôi có thể chứa các liên kết dẫn tới các website khác mà chúng tôi không kiểm soát. Công ty Cổ phần HRnavi, công ty sở hữu và điều hành VLCTN, không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của các Website khác mà bạn kết nối tới từ VLCTN. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các Website khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn

Website VLCTN, trong phạm vi phù hợp với mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn và phụ thuộc vào sự cung cấp theo toàn quyền quyết định của bạn, sẽ thu thập các dữ liệu cá nhân theo một số cách từ các mục khác nhau trên nền tảng của mình. Bao gồm các thông tin sau:

1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh.

2. Ngày, tháng, năm sinh.

3. Giới tính.

4. Các thông tin về cư trú (bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ).

5. Quốc tịch.

6. Hình ảnh của cá nhân.

7. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân.

8. Tình trạng hôn nhân.

9. Địa chỉ email.

10. Các thông tin về lịch sử học tập và làm việc (bao gồm các tài liệu tham khảo).

11. Các thông tin tài khoản, chẳng hạn như ID người dùng và mật khẩu, quá trình sử dụng tài khoản của bạn, thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã mua hoặc có được trên Website VLCTN.

12. Thông tin kỹ thuật và dữ liệu web chẳng hạn như địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, các loại và phiên bản trình cắm của trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, phiên bản thiết bị di động quốc tế, định danh thiết bị, cách bạn sử dụng và xem bất kỳ nội dung nào trên Website VLCTN và thông tin và công nghệ khác trên các thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập nền tảng này.

13. Bất kỳ dữ liệu, thông tin khác do bạn chủ động cung cấp thông qua nền tảng của chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Và một số dữ liệu cá nhân nhạy cảm gồm:

14. Giọng nói của bạn thông qua các cuộc gọi được thu âm (nếu có).

15. Các thông tin về tình trạng sức khỏe trong các tài liệu báo cáo khám sức khỏe, các thông tin trong các báo cáo về lý lịch tư pháp do bạn cung cấp (nếu có).

16. Các thông tin về mức thu nhập của bạn (nếu có).

17. Các thông tin về dân tộc, tôn giáo, đảng phái chính trị mà bạn tham gia (nếu có).

Nếu bạn lựa chọn đăng ký/liên kết tài khoản của bạn trên Website VLCTN với tài khoản mạng xã hội khác của bạn, bạn cho phép chúng tôi có thể truy cập và thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn đã tự nguyện cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ tài khoản mạng xã hội theo chính sách của họ và chúng tôi sẽ quản lý, sử dụng các dữ liệu cá nhân này của bạn theo Quy định Bảo mật này tại mọi thời điểm.

Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn đã có được sự đồng ý, giấy phép và sự cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi và để chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu đó theo Chính sách này. Bạn phải gửi cho chúng tôi tài liệu hợp pháp chứng minh rằng bạn đã được sự đồng ý và cho phép.

Mục đích Thu thập, Sử dụng và Tiết lộ

Tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với chúng tôi, các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được thu thập, sử dụng và tiết lộ cho các mục đích (chưa đầy đủ) sau:

1. Để xác minh danh tính của bạn và để quản lý tài khoản trực tuyến mà bạn có thể đã thiết lập với chúng tôi.

2. Để cung cấp dịch vụ cho bạn, cụ thể ở đây là các dịch vụ liên quan đến tìm kiếm cơ hội việc làm và thực hiện tuyển dụng. Chúng tôi có thể công khai các dữ liệu cá nhân của bạn trên Website VLCTN theo quyết định của bạn cũng như chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba là các nhà tuyển dụng có thể là những Người sử dụng lao động hoặc Người lao động trong tương lai của bạn.

3. Liên lạc với bạn để xử lý và trả lời các truy vấn, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ khách hàng được thuê ở bên ngoài nào.

4. Để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Website VLCTN hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

5. Để gửi cho bạn tài liệu quảng cáo / khuyến mại từ bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ đối tác quảng cáo và chiến lược nào của chúng tôi.

6. Để cải thiện Website VLCTN này; để cải thiện các dịch vụ và sản phẩm được bán.

7. Để thực hiện nghiên cứu thị trường về nhân khẩu học, sở thích và quảng cáo hoặc mua hàng và các hành vi khác của người dùng.

8. Để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc bạn đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của chi nhánh của chúng tôi, miễn là bạn không thể hiện sự phản đối khi được liên lạc cho các mục đích đó.

9. Tuân thủ mệnh lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác hoặc các yêu cầu pháp lý và / hoặc quy định khác của bất kỳ cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý nào; và

10. Bất kỳ mục đích nào được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

(gọi chung là “ Các mục đích ”)

Cookies là gì và cách chúng được sử dụng

Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, Website VLCTN có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của Website VLCTN đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được. (xem mục "Các quyền lựa chọn của bạn” để có thông tin chi tiết hơn về các cookie).

Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:

(1) Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm website

(2) Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi

(3) Cho phép bạn “kiểm tra danh sách” các công việc mà bạn muốn đánh dấu để giữ lại và xem sau này

Website VLCTN cũng sẽ tập hợp và có thể tập hợp thông tin nào đó về việc sử dụng Website VLCTN của bạn, chẳng hạn những khu vực bạn ghé thăm và những dịch vụ bạn truy cập. Ngoài ra, Website VLCTN cũng có thể thu thập những thông tin về phần cứng, phần mềm trên máy tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm những không hạn chế địa chỉ IP, kiểu trình duyệt, tên miền, các mục bạn truy nhập và các địa chỉ website tham chiếu.

Dữ liệu của bạn được xử lý như thế nào

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu và xử lý tổng thể hay từng phần ở Việt Nam. Nếu bạn truy cập Website VLCTN từ một địa điểm nằm ngoài Việt Nam, việc sử dụng đó được hiểu là bạn đồng ý chuyển dữ liệu của mình ra ngoài phạm vi quốc gia/vùng lãnh thổ đó và gửi tới Việt Nam. Thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của bạn cho một hoặc nhiều Mục đích. VLCTN sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bằng việc cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý để Website VLCTN, các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc và các thành viên trực thuộc HRnavi có thể sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Các mục đích nêu trên và quy định của pháp luật.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại Website VLCTN. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn.Bạn có quyền lựa chọn nhận những thông tin, thông báo và các chương trình khuyến mãi bao gồm nhưng không hạn chế các bản tin miễn phí từ Website VLCTN liên quan đến những chủ đề mà bạn có thể đặc biệt quan tâm.

Khi bạn lựa chọn chia sẻ và công khai các dữ liệu cá nhân trên website tuyển dụng của VLCTN, có nghĩa là bạn đang đồng ý và ủy quyền riêng cho VLCTN chia sẻ thông tin đó trên nền tảng VLCTN, trừ phi có thông báo cụ thể khác.

Dữ liệu của bạn có thể được chia sẻ với ai

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học kết hợp, hoặc thông tin về việc sử dụng Website VLCTN của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ các trường hợp sau đây.

1. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các bên thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ, VLCTN có thể gửi Dữ liệu cá nhân của Người tìm việc cho Nhà tuyển dụng, bao gồm trường hợp thực hiện theo chỉ thị của Người tìm việc và Nhà tuyển dụng. Việc gửi dữ liệu như vậy được thực hiện trong quá trình tuyển dụng, tìm kiếm việc làm, ứng tuyển và quá trình phỏng vấn. Dữ liệu cá nhân của Người tìm việc được chuyển đến Nhà tuyển dụng theo cách này được xử lý theo Điều khoản bảo mật của VLCTN và các chính sách về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Nhà tuyển dụng có liên quan. Quá trình gửi dữ liệu này có thể bao gồm việc gửi đơn ứng tuyển của bạn và/hoặc thông tin bổ sung về ứng viên, chẳng hạn như chi tiết liên hệ của bạn, tới các nền tảng khác xử lý Dữ liệu cá nhân của Người tìm việc cho Nhà tuyển dụng, chẳng hạn như Hệ thống Theo dõi Ứng tuyển (ATS) hoặc nền tảng khác theo lựa chọn của Nhà tuyển dụng.

2. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

3. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của VLCTN, hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng

4. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của công ty VLCTN, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống VLCTN trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì VLCTN hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý.

5. Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của HRnavi (hay Nền tảng VLCTN). Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Nền tảng VLCTN hay các tài sản khác của VLCTN.

VLCTN cũng có thể chia sẻ thông tin đã khử định danh về khách ghé thăm một trong các Web của công ty với các khách hàng, đối tác và bên thứ ba khác để họ có thể hiểu về các loại khách tới thăm website của Nền tảng VLCTN và cách họ sử dụng site.

VLCTN có thể hỗ trợ công nghệ, lưu trữ Web và các dịch vụ liên quan khác cho các công ty hàng đầu khác để thiết lập mục tuyển dụng trên website không phải của chúng tôi (đôi khi được gọi là “khu vực tuyển dụng”). Thông tin cá nhân do bạn cung cấp trong các khu vực tuyển dụng trở thành một phần của cơ sở dữ liệu của Nền tảng VLCTN, nhưng không ai có thể truy cập trừ bạn, VLCTN và công ty có liên quan mà không có sự đồng ý của bạn.

Thông tin được thu thập trên trang thuộc khu vực tuyển dụng, hoặc trên trang chia sẻ nhãn hiệu (như trang về một sự kiện do Nền tảng VLCTN và công ty khác đồng tài trợ) có thể trở thành tài sản của công ty đó, hoặc của cả VLCTN và công ty đó. Trong ví dụ này, việc sử dụng thông tin như vậy của công ty kia có thể phụ thuộc vào thỏa thuận giữa bạn và công ty đó và, trong trường hợp bất kỳ nào, VLCTN không chịu trách nhiệm về việc công ty kia sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Thông tin của bạn có thể chia sẻ với ai

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học kết hợp, hoặc thông tin về việc sử dụng Website VLCTN của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ các trường hợp sau đây.

1. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các bên thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ, VLCTN có thể gửi Dữ liệu cá nhân của Người tìm việc cho Nhà tuyển dụng, bao gồm trường hợp thực hiện theo chỉ thị của Người tìm việc và Nhà tuyển dụng. Việc gửi dữ liệu như vậy được thực hiện trong quá trình tuyển dụng, tìm kiếm việc làm, ứng tuyển và quá trình phỏng vấn. Dữ liệu cá nhân của Người tìm việc được chuyển đến Nhà tuyển dụng theo cách này được xử lý theo Điều khoản bảo mật của VLCTN và các chính sách về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Nhà tuyển dụng có liên quan. Quá trình gửi dữ liệu này có thể bao gồm việc gửi đơn ứng tuyển của bạn và/hoặc thông tin bổ sung về ứng viên, chẳng hạn như chi tiết liên hệ của bạn, tới các nền tảng khác xử lý Dữ liệu cá nhân của Người tìm việc cho Nhà tuyển dụng, chẳng hạn như Hệ thống Theo dõi Ứng tuyển (ATS) hoặc nền tảng khác theo lựa chọn của Nhà tuyển dụng.

2. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

3. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của VLCTN, hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng

4. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của công ty VLCTN, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống VLCTN trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì VLCTN hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý.

5. Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của HRnavi (hay Nền tảng VLCTN). Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Nền tảng VLCTN hay các tài sản khác của VLCTN.

VLCTN cũng có thể chia sẻ thông tin đã khử định danh về khách ghé thăm một trong các Web của công ty với các khách hàng, đối tác và bên thứ ba khác để họ có thể hiểu về các loại khách tới thăm website của Nền tảng VLCTN và cách họ sử dụng site.

VLCTN có thể hỗ trợ công nghệ, lưu trữ Web và các dịch vụ liên quan khác cho các công ty hàng đầu khác để thiết lập mục tuyển dụng trên website không phải của chúng tôi (đôi khi được gọi là “khu vực tuyển dụng”). Thông tin cá nhân do bạn cung cấp trong các khu vực tuyển dụng trở thành một phần của cơ sở dữ liệu của Nền tảng VLCTN, nhưng không ai có thể truy cập trừ bạn, VLCTN và công ty có liên quan mà không có sự đồng ý của bạn.

Thông tin được thu thập trên trang thuộc khu vực tuyển dụng, hoặc trên trang chia sẻ nhãn hiệu (như trang về một sự kiện do Nền tảng VLCTN và công ty khác đồng tài trợ) có thể trở thành tài sản của công ty đó, hoặc của cả VLCTN và công ty đó. Trong ví dụ này, việc sử dụng thông tin như vậy của công ty kia có thể phụ thuộc vào thỏa thuận giữa bạn và công ty đó và, trong trường hợp bất kỳ nào, VLCTN không chịu trách nhiệm về việc công ty kia sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Các quyền lựa chọn của bạn

Nếu bạn chọn không đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể dùng phần lớn nền tảng VLCTN.

Bạn cũng có các lựa chọn liên quan tới các cookie. Bằng cách thay đổi các ưu tiên trình duyệt của mình, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả các cookie, hay được thông báo khi một cookie được thiết lập, hoặc loại bỏ tất cả các cookie. Nếu bạn chọn loại bỏ tất cả các cookie, bạn sẽ không thể dùng các dịch vụ của Nền tảng VLCTN có yêu cầu đăng ký sử dụng. Những dịch vụ này bao gồm việc nhận dạng các công việc mới đã được đăng lên từ lần ghé thăm cuối cùng, tự đăng nhập và tính năng kiểm tra danh sách. Bạn vẫn có thể dùng hầu hết các tính năng của nền tảng VLCTN ngay cả khi bạn không chấp nhận các cookie.

Bạn có thể truy nhập, cập nhật và xoá thông tin của bạn như thế nào

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các phương tiện đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc xoá hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào khi nhấn vào liên kết “Xem hồ sơ của bạn” hoặc vào hình ảnh do hệ thống cung cấp ngay khi bạn đăng nhập vào. Khi đăng nhập vào hệ thống trong một khoảng thời gian nào đó, dù bạn đang ở đâu trên website VLCTN, thông tin của bạn sẽ được giữ nguyên cho đến khi bạn nhấn chuột vào liên kết “Đăng xuất” là liên kết có thể truy nhập từ màn hình “Xem hồ sơ của bạn”

Nếu bạn là người sử dụng đã đăng ký và quên mật khẩu, bạn có thể nhận lại nó bằng cách gửi email và dùng tính năng “Quên mật khẩu”. Nhấn phím trên bất kỳ trang đăng nhập nào để yêu cầu gửi mật khẩu của bạn cho bạn. Chúng tôi không thể cung cấp mật khẩu của bạn theo các cách khác.

Tài khoản Nền tảng VLCTN của bạn có thể bị xoá, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến việc không thể truy nhập đến bất kỳ tính năng nào đòi hỏi đăng nhập. Chúng tôi sẽ hoặc có thể giữ một bản sao lưu trữ về tài khoản của bạn tùy vào yêu cầu

Các rủi ro và những biện pháp an toàn

Hãy luôn nhớ rằng bất kỳ lúc nào bạn tự nguyện tiết lộ và công khai thông tin cá nhân của bạn trên internet, thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng bởi các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và chúng tôi.

Ngoài người quản trị Nền tảng VLCTN hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của Nền tảng VLCTN ra, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép.

Cuối cùng, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật cho mật khẩu và/hoặc các thông tin tài khoản bất kỳ. Vì thế, xin hãy cẩn thận và có trách nhiệm với các hoạt động của bạn trên internet. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Nền tảng VLCTN không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể muốn ra khỏi mạng ngay khi sử dụng xong Nền tảng VLCTN. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin và thư từ cá nhân của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê Internet.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật bằng việc thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và pháp lý cần thiết, Nền tảng VLCTN có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

Cách Website VLCTN bảo vệ đời tư của trẻ em.

Độ tuổi người dùng là thông tin bắt buộc bạn phải cung cấp cho chúng tôi. Trẻ em sẽ phải xin phép bố mẹ hoặc người giám hộ trước khi gửi trực tuyến thông tin cá nhân tới ai đó. Nền tảng VLCTN không thể thu thập và chia sẻ thông tin cá nhân về những người sử dụng dưới 13 tuổi với bên thứ ba. Ngoài ra, Nền tảng VLCTN sẽ không gửi bất kỳ email trực tiếp nào đề nghị người sử dụng thông báo họ dưới 13 tuổi.

Rút lại sự đồng ý

Bất kỳ lúc nào bạn đều có thể thông báo việc rút lại sự đồng ý của mình đối với việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào như đã nêu ở trên bằng cách liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt để xác nhận việc bạn rút lại sự đồng ý.

Lưu ý rằng nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Các mục đích như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp các dịch vụ cho bạn hoặc thực hiện bất kỳ điều khoản hợp đồng nào với bạn, và chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp các dịch vụ, hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn. Trong trường hợp như vậy, các quyền pháp lý và biện pháp khắc phục của chúng tôi rõ ràng vẫn sẽ được bảo lưu.

Thay đổi Quy định Bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập Quy định Bảo mật này bất kỳ lúc nào miễn là các cập nhật, thay đổi này không trái với quy định của pháp luật hiện hành. Việc thay đổi, cập nhật này sẽ được thông báo đến tất cả người dùng trên Nền tảng của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Quy định Bảo mật này hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác liên quan đến cách chúng tôi quản lý, bảo vệ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại và địa chỉ email dưới đây:

  • Email: contact@vieclamcongtynhat.com
  • Địa chỉ: Tầng 8, số 9 đường D2, Saigon Pearl,
    92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0901 800 365
back to top