ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Xin hãy đọc cẩn thận các điều khoản của Bản thỏa thuận sử dụng này trước khi truy cập https://vieclamcongtynhat.com (dưới đây gọi là VLCTN). Việc bạn truy nhập và sử dụng VLCTN sẽ mặc nhiên xác lập việc bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Bản thỏa thuận sử dụng này. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi bản thỏa thuận này, xin đừng truy cập website VLCTN. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email: contact@vieclamcongtynhat.com

 

Website VLCTN là trang tư vấn việc làm, nhân sự trực tuyến. Người tìm việc có thể tạo hồ sơ hay trao đổi với đội ngũ tư vấn viên của VLCTN để tìm được công việc phù hợp. Nhà tuyển dụng có thể gửi yêu cầu tuyển dụng hay trao đổi những vấn đề về nhân sự với đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm của VLCTN. Chúng tôi trang bị các ứng dụng, công cụ hỗ trợ cần thiết nhằm tạo ra những sự kết hợp thành công nhất giữa nhà tuyển dụng tiềm năng và ứng viên giàu năng lực.

Tất cả các dịch vụ được cung cấp trên website VLCTN được quản lý bởi công ty Cổ Phần HRnavi, với máy chủ đươc đặt và xử lý tại Nhật Bản.

 

1. Cách sử dụng dịch vụ

Bạn có thể sử dụng website VLCTN nếu bạn đồng ý với Bản thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật có đăng trên website của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các quy định của Bản thỏa thuận sử dụng này, xin đừng truy cập vào website VLCTN. Nếu bạn sử dụng dịch vụ với tư cách là thành viên của website VLCTN, xin vui lòng tuân thủ theo những quy trình mà chúng tôi đã thiết lập sẵn.

 

2. Dịch vụ và hành động cấm trên website

Dịch vụ và thông tin trên Website VLCTN

Bạn có thể sử dụng website VLCTN nếu bạn đồng ý với Bản thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật có đăng trên website của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các quy định của Bản thỏa thuận sử dụng này, xin đừng truy cập vào website VLCTN. Nếu bạn sử dụng dịch vụ với tư cách là thành viên của website VLCTN, xin vui lòng tuân thủ theo những quy trình mà chúng tôi đã thiết lập sẵn.

Hành vi cấm

Để bảo vệ website VLCTN hoạt động hiệu quả, chúng tôi quy định nghiêm cấm những hành động sau đây:

1- Hành động vi phạm pháp luật, góp phần hay khuyến khích các hành vi phạm pháp.

2- Hành động hạn chế hoặc ngăn cản, gây trở ngại những hoạt động truy cập của người sử dụng khác.

3- Hành động xâm phạm hệ thống quản trị mạng hay hệ thống mạng của website VLCTN.

4- Hành động xâm phạm danh dự, uy tín, bí mật đời tư, quyền công bố thông tin cá nhân, bản quyền, ... và các quyền hợp pháp khác.

5- Hành động vu khống, đe dọa, quấy rối, gây thiệt hại về tinh thần, vật chất cho người khác.

6- Hành động tạo các tác vụ giả nhằm quấy phá hệ thống như tải hình ảnh liên tục, đăng ký tài khoản hàng loạt, hoặc các hành vi tương tự.

7- Hành động mạo nhận người khác.

8- Hành động gửi những chuỗi mail, phát tán các spam mail.

9- Hành vi thu thập, tập hợp, tích góp thông tin cá nhân của người sử dụng khác.

10- Những hành động phi đạo đức, chống lại trật tự xã hội.

11- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

back to top