212 kết quả

Production Manager cho Tập đoàn SX bao bì nhựa hàng đầu Châu Á [3589]

Bình Dương
17-05-2023 (updated)
Lên đến 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Production & QC Manager cho công ty bán lẻ của Nhật [3244]

Hồ Chí Minh
16-05-2023 (updated)
1,000 USD ~ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Opening IE Manager, attractive salary [2540]

Trà Vinh
16-05-2023 (updated)
2,000 USD ~ 5,000 USD
Hot
Xem thêm

Quản lý sản xuất cho công ty may mặc của Nhật [2532]

Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Tây Ninh
15-05-2023 (updated)
450 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Merchandiser cho Công ty may mặc của Nhật [4346]

Hồ Chí Minh
13-05-2023 (updated)
400 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Production Leader cho công ty sản xuất của Nhật [3574]

Đồng Nai
12-05-2023 (updated)
Từ 800 USD
Hiển thị 1 / 11

back to top