42 kết quả

Sales staff [2839]

Hải Phòng
19-01-2023 (updated)
400 USD ~ 500 USD

Nhân viên kinh doanh công ty sản xuất của Nhật [2837]

Hải Phòng
17-01-2023 (updated)
500 USD ~ 800 USD

Nhân viên kế toán cho công ty của Nhật [2374]

Hải Phòng
17-01-2023 (updated)
500 USD ~ 600 USD

Nhân viên hành chính nhân sự tiếng Nhật [1631]

Hải Phòng
13-01-2023 (updated)
Lên đến 700 USD

IT HELPDESK CHO CÔNG TY SẢN XUẤT NHẬT BẢN [5039]

Hải Phòng
13-01-2023 (updated)
Từ 500 USD

Quản lý sản xuất công ty của Nhật [2620]

Hải Phòng
12-01-2023 (updated)
400 USD ~ 600 USD

Customer service công ty linh kiện của Nhật [1614]

Hải Phòng
11-01-2023 (updated)
Từ 400 USD

MERCHANDISER CHO TẬP ĐOÀN MAY MẶC LÂU ĐỜI CỦA NHẬT [3634]

Hà Nội
Hải Phòng
Nam Định
09-01-2023 (updated)
800 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Tổ trưởng sản xuất công ty lớn của Nhật [1609]

Hải Phòng
09-01-2023 (updated)
Từ 400 USD

Nhân viên quản lý chất lượng [1751]

Hải Phòng
08-01-2023 (updated)
Lên đến 600 USD

Phiên dịch lương cao cho công ty Nhật [2588]

Hải Phòng
04-01-2023 (updated)
400 USD ~ 700 USD
Hiển thị 1 / 3

back to top