75 kết quả

QC Coordinator cho Công ty sản xuất thực phẩm Nhật Bản [6009]

Bà Rịa - Vũng Tàu
20-01-2023 (updated)
820 USD ~ 1,100 USD
Hot
Xem thêm

Production Coordinator cho Công ty sản xuất thực phẩm Nhật Bản [6010]

Bà Rịa - Vũng Tàu
20-01-2023 (updated)
800 USD ~ 1,200 USD
Hot
Xem thêm

Admin Leader / Manager cho Công ty hóa chất hàng đầu của Nhật [6630]

Bà Rịa - Vũng Tàu
19-01-2023 (updated)
850 USD ~ 1,600 USD
Hot
Xem thêm

Business Support Staff cho Công ty hóa chất của Nhật [6631]

Bà Rịa - Vũng Tàu
19-01-2023 (updated)
450 USD ~ 800 USD

Quality Environment Staff cho Công ty hóa chất của Nhật [6632]

Bà Rịa - Vũng Tàu
19-01-2023 (updated)
400 USD ~ 600 USD

Accountant cho Công ty sản xuất của Nhật [6769]

Bà Rịa - Vũng Tàu
18-01-2023 (updated)
500 USD ~ 750 USD

Production Manager cho công ty sản xuất của Nhật [6181]

Bà Rịa - Vũng Tàu
17-01-2023 (updated)
1,100 USD ~ 1,300 USD
Hot
Xem thêm

Production team leader cho nhà máy sắp mở của Nhật [6185]

Bà Rịa - Vũng Tàu
17-01-2023 (updated)
650 USD ~ 850 USD

Admin assistant manager cho công ty sản xuất của Nhật [4143]

Bà Rịa - Vũng Tàu
17-01-2023 (updated)
700 USD ~ 900 USD

R&D MẢNG BỘT. Cơ hội tốt!!!!! [3816]

Bà Rịa - Vũng Tàu
17-01-2023 (updated)
600 USD ~ 800 USD

Maintenance staff cho Công ty năng lượng sạch của Nhật Bản [5914]

Bà Rịa - Vũng Tàu
16-01-2023 (updated)
500 USD ~ 800 USD

HR-GA MANAGER cho Công ty sản xuất hóa chất của Nhật [6536]

Bà Rịa - Vũng Tàu
14-01-2023 (updated)
1,000 USD ~ 1,700 USD
Hot
Xem thêm

Administrator cho Công ty hóa chất của Nhật [6537]

Bà Rịa - Vũng Tàu
14-01-2023 (updated)
500 USD ~ 900 USD

Production Equipment cho Công ty hóa chất của Nhật [6538]

Bà Rịa - Vũng Tàu
14-01-2023 (updated)
550 USD ~ 750 USD

HSE Staff cho công ty nổi tiếng của Nhật [2629]

Bà Rịa - Vũng Tàu
13-01-2023 (updated)
Từ 500 USD
Hiển thị 1 / 4

back to top