75 kết quả

Tenant Leasing Manager cho công ty quản lýcủa Nhật [6156]

Bà Rịa - Vũng Tàu
16-05-2023 (updated)
1,000 USD ~ 2,000 USD
Hot
Xem thêm

Site Project Manager cho Công ty dịch vụ quản lý của Nhật Bản [6157]

Bà Rịa - Vũng Tàu
16-05-2023 (updated)
2,000 USD ~ 2,500 USD
Hot
Xem thêm

Chief Site Engineer cho Công ty dịch vụ quản lý của Nhật Bản [6158]

Bà Rịa - Vũng Tàu
16-05-2023 (updated)
1,200 USD ~ 1,620 USD
Hot
Xem thêm

MEP Engineer cho Công ty dịch vụ quản lý của Nhật Bản [6159]

Bà Rịa - Vũng Tàu
16-05-2023 (updated)
Thỏa thuận

Procurement staff cho công ty sản xuất Nhật Bản [6269]

Bà Rịa - Vũng Tàu
16-05-2023 (updated)
Thỏa thuận

Maintenance Engineer cho công ty sản xuất của Nhật [3918]

Bà Rịa - Vũng Tàu
14-05-2023 (updated)
Từ 500 USD

Cực gấp nhân viên hành chính nhân sự cho công ty lớn của Nhật [3909]

Bà Rịa - Vũng Tàu
12-05-2023 (updated)
Lên đến 600 USD

GA-HR MANAGER CHO CÔNG TY SẢN XUẤT HÓA CHẤT MỚI THÀNH LẬP CỦA NHẬT [5750]

Bà Rịa - Vũng Tàu
09-05-2023 (updated)
1,200 USD ~ 1,400 USD
Hot
Xem thêm

Trợ lý giám đốc kiêm sales admin cho công ty Logistics của Nhật [3050]

Bà Rịa - Vũng Tàu
06-05-2023 (updated)
600 USD ~ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Nhân viên phòng phân tích – kiểm tra cho công ty hóa chất của Nhật [5317]

Bà Rịa - Vũng Tàu
04-05-2023 (updated)
Lên đến 500 USD

KẾ TOÁN CHI PHÍ - CÔNG TY BỘT NƯỚC NGOÀI. Lương $1000. !!!GẤP [3698]

Bà Rịa - Vũng Tàu
02-05-2023 (updated)
700 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Cực gấp nhân viên bảo trì điện cho công ty hóa chất của Nhật [2675]

Bà Rịa - Vũng Tàu
30-04-2023 (updated)
450 USD ~ 500 USD

Production Supervisor cho công ty sản xuấtcủa Nhật [6028]

Bà Rịa - Vũng Tàu
30-04-2023 (updated)
650 USD ~ 800 USD
Hiển thị 1 / 4

back to top