Trợ lý kinh doanh khác với những vị trí trợ lý khác như thế nào?

Trợ lý, đặc biệt là trợ lý kinh doanh đang là một ngành nghề phổ biến tại nhiều công ty hiện nay. Trong bài viết dưới đây, bạn sẽ hiểu rõ được trợ lý kinh doanh là gì và công việc này khác như thế nào so với các vị trí như trợ lý giám đốc, trợ lý dự án và trợ lý sản xuất.

/
28-11-2022