182 kết quả

Thư ký kiêm Trợ lý Phiên dịch cho công ty Nhật [6950]

Đồng Nai
25-11-2022 (updated)
700 USD ~ 900 USD
New
Xem thêm

Cực gấp NAM Trợ lý cho Giám đốc người Nhật [3937]

Hồ Chí Minh
Đồng Nai
18-11-2022 (updated)
400 USD ~ 700 USD

Nhân viên Quản lý chất lượng cho công ty mới của Nhật [3934]

Đồng Nai
17-11-2022 (updated)
500 USD ~ 1,100 USD
Hot
Xem thêm

Nhân viên thu mua tiếng Nhật N3 cho công ty Nhật [4870]

Đồng Nai
15-11-2022 (updated)
500 USD ~ 800 USD

Nhân viên đứng máy tiện tự động CNC [1712]

Đồng Nai
15-11-2022 (updated)
700 USD ~ 2,000 USD
Hot
Xem thêm

GIÁM SÁT THI CÔNG CHO CÔNG TY XÂY DỰNG LỚN CỦA NHẬT [4866]

Hồ Chí Minh
Đồng Nai
14-11-2022 (updated)
400 USD ~ 700 USD

Chief Accountant cho công ty xây dựng của Nhật [3401]

Đồng Nai
12-11-2022 (updated)
900 USD ~ 1,100 USD
Hot
Xem thêm
Hiển thị 1 / 10
Ngành nghề up
Xem thêm ngành nghề

back to top