Tuyển dụng việc làm tiếng Nhật Hà Nội mới nhất (cập nhật mới nhất ngày 12/01/2023)

/
12-01-2023
/
499 views

Tổng hợp việc làm tiếng Nhật mới nhất tại Hà Nội, cơ hội nhận mức lương cạnh tranh ~upto4000$ - Ứng tuyển ngay!


1. Interpreter: ~1140$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7003
2. Interpreter (translation): ~850$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7001
3. Sales staff: ~1,500$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6997
4. Office staff: ~600$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6995
5. Sales staff: ~600$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6994
6. Construction Management Director: ~4000$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6992
7. Corporate Director (Finance, Accounting & Corporate Team Head): ~4000$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6991
8. Education-related sales: ~700$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6985
9. Sales staff: ~1,000$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6984
10. Japanese Sales Support Executive: ~850$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6983
11. Service Engineer: ~470$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6981
12. Cad Operator (Architecture): ~600$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6980
13. Interpreter: ~1,000$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6979
14. Sales staff: ~1,500$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6978
15. Section Manager: ~ 2,000$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6977
16. MEP Engineer (Ha Noi): ~1,800$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6974
17. Decarbonization Business Development Manager: ~2700$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6969
18. MEP Engineer: ~1,500$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6968
19. Consulting Manager: 1500~2500$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6951
20. General Affairs: 350~720$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6945
 

>> Việc làm tiếng Nhật N1 lương cao

>> Việc làm tiếng Nhật N2 lương cao

>> Việc làm tiếng Nhật N3 lương cao

>> Cập nhật thêm việc làm không yêu cầu kinh nghiệm các ngành nghề!