Tổng hợp 15+ việc làm sales công ty Nhật - tiếng Nhật N2

/
20-12-2022
/
545 views

Ứng tuyển việc làm sales công ty Nhật trình độ tiếng Nhật N2 với mức lương hấp dẫn ~upto2500$. Xem ngay!

  Việc làm sales tiếng Nhật N2 tại khu vực miền Bắc

[HÀ NỘI]
1. Sales Staff:
500~600$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6961
2. Sales Assistant: 400~450$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6770
3. Sales Staff: 550~650$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6689

  Việc làm sales tiếng Nhật N2 tại khu vực miền Nam

[TP.HCM]
1. Deputy of General Manager:
~2000$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6970
2. Trợ lý kinh doanh: 700~1200$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6956
3. Sales Coordinator: ~2500$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6940
4. Sales Staff: ~1000$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6939
5. Sales Director Assistant: 1000~1200$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6756
6. Sales Staff: ~thỏa thuận
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6743
7. Sales Staff: ~850$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6735
8. Sales Leader: ~1300$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6731
9. Sales cum Merchandise: ~1200$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6730
10. Sales Assistant: 400~450$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6770
11. Sales Staff: ~750$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6706
12. Sales Staff (Textiles): ~1200$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6659
 

>> Việc làm tiếng Nhật N1

>> Việc làm tiếng Nhật N2

>> Việc làm tiếng Nhật N3

>> Cập nhật thêm việc làm sales công ty Nhật mới nhất!