Danh sách tuyển dụng việc làm sales tiếng Nhật N3, thu nhập cao (cập nhật mới nhất ngày 14/02/2023)

/
14-02-2023
/
494 views

Tổng hợp việc làm công ty Nhật lương cao hiện nay - trình độ tiếng Nhật N3, cơ hội nhận mức lương hấp dẫn ~upto2000$ - Ứng tuyển ngay!


  Việc làm sales tiếng Nhật N3, thu nhập cao khu vực miền Bắc

[Hà Nội] 

1. Sales Staff: ~ 600$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7021
2. Sales Assistant Staff: ~ 800$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7015
3. Sales Staff: ~ 1000$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7014
4. Sales Staff: ~ 680$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6994
 

  Việc làm sales tiếng Nhật N3, thu nhập cao khu vực miền Nam

[Hồ Chí Minh] 

1. Sales Coordinator: ~ 750$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7041
2. Sales Staff: ~ 2000$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6971
3. Sales Staff: ~ Thỏa thuận
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6925

[Bình Dương] 

1. Sales Staff: ~ 600$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7021
2. Sales Staff: ~ 730$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6942

 

>> Việc làm tiếng Nhật N1 lương cao

>> Việc làm tiếng Nhật N2 lương cao

>> Việc làm tiếng Nhật N3 lương cao

>> Cập nhật thêm việc làm không yêu cầu kinh nghiệm các ngành nghề!