Danh sách 15+ việc làm bán hàng lương cao ~1000$ tại công ty Nhật (cập nhật mới nhất ngày 29/11/2022)

/
28-11-2022
/
1,205 views

Ứng tuyển ngay việc làm sales công ty Nhật với mức lương hấp dẫn từ 1000$!


  Việc làm sales công ty Nhật tại Hà Nội

1. Sales Engineer: 1000~2000$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6936

2. Sales Staff: 800~1000$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6753

3. Sales Manager: 3000~4000$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6748

4. Sales Executive: ~1800$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6733

5. Sales Team Staff / Key Client Manager: 750~1250$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6717


  Việc làm sales công ty Nhật tại TP. HCM

1. Trợ lý kinh doanh: 700~1200$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6956

2. Sales Coordinator: ~2500$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6940

3. Sales Engineer: 1000~2000$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6936

4. Senior Sales: 1200~1500$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6767

5. Sales Director Assistant: 1000~1200$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6756

6. Sales Leader: ~1300$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6731

7. Sales cum Merchandise: ~1200$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6730

8. Sales Team Staff / Key Client Manager: 750~1250$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6717

9. Sales & Marketing Staff: ~1250$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6670

10. Sales Executive: 1200~1800$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6664
 

>> Cập nhật thêm việc làm bán hàng mới nhất!