Công ty Aidem và tỉnh Kanagawa ký kết "Thỏa thuận hợp tác liên quan đến việc đảm bảo nguồn nhân lực Việt Nam"

/
04-06-2024
/
294 views

Công ty Aidem chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng nhân sự nước ngoài thông qua dịch vụ 'Aidem Global', vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Kanagawa về việc đảm bảo nguồn nhân lực Việt Nam.

  Mục tiêu của thỏa thuận

Thỏa thuận này nhằm tăng cường hợp tác giữa Aidem và tỉnh Kanagawa để hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh đảm bảo nguồn nhân lực Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu kinh tế và văn hóa giữa Kanagawa và Việt Nam, góp phần vào sự phát triển của cả hai khu vực. Aidem đã hỗ trợ tuyển dụng hơn 2.600 nhân lực nước ngoài từ nguồn nhân lực cao cấp đến kỹ năng đặc định thông qua "Aidem Global." Với thỏa thuận này, Aidem sẽ đẩy mạnh việc thu hút thực tập sinh từ các trường đại học tại Việt Nam đến các doanh nghiệp tại Kanagawa, cũng như hỗ trợ các hoạt động tuyển dụng và sử dụng nhân lực Việt Nam.

  Lễ ký kết thỏa thuận

  • Thời gian: Thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2024

  Các nội dung chính của hợp tác

  1. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh đảm bảo nguồn nhân lực Việt Nam.
  2. Hợp tác trong các hoạt động giao lưu kinh tế và văn hóa với Việt Nam.
  3. Hợp tác với các cơ sở giáo dục tại Việt Nam.

  Thông tin công ty

  • Thông tin về Aidem Global

Aidem Global hỗ trợ tuyển dụng đa dạng nguồn nhân lực nước ngoài từ các chuyên gia kỹ thuật đến lao động có kỹ năng đặc định. Đến nay, Aidem đã kết nối hơn 2.600 nhân lực nước ngoài, bao gồm hơn 100 nhân viên chính thức là nhân lực cao cấp và hơn 2.500 lao động có kỹ năng đặc định. Aidem có đội ngũ nhân viên chuyên trách người nước ngoài, hỗ trợ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Từ tháng 8 năm 2018, Aidem đã hợp tác với Đại học Bách Khoa Hà Nội, một trong những trường đại học hàng đầu về kỹ thuật tại Việt Nam, để mở các khóa đào tạo chung. Aidem tổ chức các sự kiện phỏng vấn để kết nối sinh viên có nguyện vọng làm việc tại các công ty Nhật Bản và các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Ngoài ra, Aidem còn là "Cơ quan hỗ trợ đăng ký kỹ năng đặc định", hỗ trợ từ việc giới thiệu nhân lực, xử lý hồ sơ đăng ký đến hỗ trợ tiếp nhận.

  • Thông tin về công ty Aidem

Thành lập từ năm 1970 với tờ báo tuyển dụng gắn liền với báo địa phương, Aidem đã kết nối người lao động và doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng. Aidem cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng như trang web tuyển dụng "E-Aidem", dịch vụ xây dựng trang tuyển dụng "Job Gear", và dịch vụ giới thiệu nhân sự "Aidem Agent". Aidem còn thực hiện nghiên cứu, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình lao động và các vấn đề xã hội. Công ty Aidem cam kết tiếp tục phát triển các dịch vụ nhân sự, kết nối con người và doanh nghiệp.

Nguồn: PRTimes