MyNavi Nhật Bản đầu tư vào WeCare 247 nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

/
28-05-2024
/
317 views

Công ty MyNavi Nhật Bản đã đầu tư vào WeCare 247 Joint Stock Company tại Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp dịch vụ kết nối nhân lực chăm sóc và người cần chăm sóc tại Việt Nam.

  Mục đích hợp tác:

Thông qua việc đầu tư và hỗ trợ phát triển cho WeCare 247, MyNavi mong muốn góp phần giải quyết một trong những vấn đề xã hội của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

  Lý do hợp tác:

  • Tại Việt Nam, quá trình già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng. Trong tổng số 100 triệu dân, hơn 10% là người từ 65 tuổi trở lên, và con số này dự kiến sẽ vượt quá 15% vào năm 2039. Tình trạng này đang tạo ra những thách thức xã hội do hệ thống y tế và phúc lợi chưa đáp ứng kịp.
  • Ở Việt Nam, do số lượng bệnh viện và giường bệnh còn thiếu, việc chăm sóc người già thường được gia đình đảm nhiệm, dẫn đến sự ảnh hưởng đến cuộc sống của cả gia đình chứ không chỉ riêng người cần chăm sóc.

  Dịch vụ của WeCare 247:

WeCare 247 không chỉ cung cấp dịch vụ kết nối giữa nhân lực chăm sóc và người cần chăm sóc, mà còn chú trọng đào tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ. Công ty cũng cung cấp các phúc lợi như cơ sở nghỉ ngơi và bữa ăn nhẹ để hỗ trợ điều dưỡng chăm sóc duy trì công việc. Một trong những thế mạnh của WeCare 247 là hợp tác với các bệnh viện lớn trong nước nhờ vào chất lượng dịch vụ đã được công nhận.

Trong tương lai, WeCare 247 dự định mở rộng dịch vụ ra toàn quốc, không chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm hiện thực hóa một xã hội nơi người cần chăm sóc và gia đình họ có thể sống một cách tự chủ và thoải mái hơn.

Nguồn: PRTimes