Mitsubishi Heavy Industries thành lập công ty con tại Việt Nam với tên gọi Mitsubishi Heavy Industries Việt Nam

/
03-05-2024
/
263 views

Mục tiêu của Mitsubishi Heavy Industries là tăng cường hoạt động kinh doanh và dịch vụ cho các sản phẩm và công nghệ đa dạng tại Việt Nam.

Mitsubishi Heavy Industries là hãng tiên phong tại Nhật Bản ở các lĩnh vực thiết kế, sản xuất và kinh doanh tàu biển, vận tải, thiết bị cải thiện môi trường, máy móc công nghiệp, máy bay, hệ thống không gian vũ trụ, máy điều hòa không khí. Trong lĩnh vực điều hòa tại Việt Nam, Mitsubishi Heavy đang có dãy sản phẩm đa dạng, phù hợp với mọi công trình, dự án.

Mitsubishi Heavy Industries đã thành lập công ty tại Việt Nam với tên gọi "Mitsubishi Heavy Industries Việt Nam Co., Ltd." và đã bắt đầu hoạt động một cách chính thức.

  • Công ty mới đã tăng cường chức năng mà văn phòng địa phương trước đây đã thực hiện.
  • Thúc đẩy cung cấp và tiến triển bán hàng và dịch vụ sau bán hàng hướng tới địa phương hơn nhằm tăng cường sự hiện diện tại Việt Nam.

Công ty mới sẽ tiếp quản các vai trò mà các văn phòng tại Hồ Chí Minh từ năm 1994, Hà Nội từ năm 2006 và Hà Nội dưới sự quản lý của Mitsubishi Power Asia Pacific Pte. Ltd. từ năm 2016 đã thực hiện.

  Mục tiêu

Mục tiêu của Mitsubishi Heavy Industries là tăng cường hoạt động kinh doanh và dịch vụ cho các sản phẩm và công nghệ đa dạng tại Việt Nam.

Công ty muốn xây dựng một cơ sở hoạt động tích hợp để thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách đồng nhất hơn, với sự hỗ trợ từ địa phương, và đóng góp vào việc xây dựng hạ tầng xã hội và thúc đẩy việc giảm lượng carbon tại Việt Nam

Nguồn: PRTimes