Thỏa thuận hỗ trợ mở rộng kinh doanh các công ty tỉnh Osaka vào sử dụng khu công nghiệp Sumitomo Corporation Việt Nam

/
19-03-2024
/
382 views

Bắt đầu từ ngày 15/03/2024, Cục Công nghiệp Osaka sẽ tham gia vào "Thỏa thuận hỗ trợ, hợp tác mở rộng và sử dụng khu công nghiệp Sumitomo Corporation Việt Nam'' với mục đích thúc đẩy phát triển kinh doanh tại Việt Nam của các công ty trong tỉnh Osaka.

Năm 2018, tỉnh Osaka đã ký thỏa thuận với Tập đoàn Sumitomo và Tổng công ty Khu công nghiệp Thăng Long 2 trong đó bao gồm các biện pháp hỗ trợ cho các công ty ở tỉnh Osaka tại Khu công nghiệp Thăng Long 2, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Giờ đây, Khu công nghiệp Thăng Long thứ ba tại tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam đã được bổ sung vào phạm vi của thỏa thuận này và với tư cách là bên ký kết thỏa thuận, Cục Công nghiệp Osaka chịu trách nhiệm hỗ trợ kinh doanh quốc tế cho các công ty ở tỉnh Osaka mới tham gia.

Nếu bạn là một công ty trong tỉnh đang xem xét mở rộng kinh doanh sang Việt Nam, hãy xem xét.

Tóm tắt thỏa thuận

  1. Tên thoả thuận

Thỏa thuận hỗ trợ và hợp tác tiến tới và di chuyển vào Khu công nghiệp Sumitomo Corporation Việt Nam

  2. Chi tiết hợp tác

  • Tham gia thực hiện các hội thảo xúc tiến đầu tư nước ngoài được tổ chức tại Nhật Bản và nước ngoài
  • Kiểm tra nhà xưởng cho thuê của các công ty ở tỉnh Osaka, v.v.
  • Chia sẻ thông tin về kế hoạch xây dựng nhà xưởng cho thuê và tình trạng lấp đầy
  • Chia sẻ thông tin với các công ty ở tỉnh Osaka có nhu cầu chuyển đến nhà xưởng cho thuê
  • Các dự án khác mà sự hỗ trợ và hợp tác lẫn nhau được công nhận là có lợi

  3. Biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh thuê nhà xưởng

  • Miễn phí quản lý năm đầu tiên liên quan đến việc thuê nhà xưởng
  • Hoàn thành thủ tục thành lập công ty tại Việt Nam và miễn 5.000 USD phí (không bao gồm chi phí thực tế)

*Đối với Khu công nghiệp Thăng Long số 3, tất cả các công ty thuê đất đều được miễn ngay từ đầu.

  4. Thời gian kết luận

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Để biết thêm thông tin, xem trang web của Tỉnh Osaka "Giới thiệu về Hỗ trợ mở rộng sang các khu công nghiệp ở nước ngoài của tỉnh Osaka."

Nguồn: PRTimes