Báo cáo xu hướng thị trường phô mai tại Việt Nam về vị trí, doanh số, và chiến lược mở rộng của các công ty Nhật Bản

/
15-02-2024
/
463 views

Đây là báo cáo nghiên cứu cung cấp sự hiểu biết toàn diện về các xu hướng mới nhất trên thị trường chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam.

Công ty TNHH ONE-VALUE một công ty tư vấn quản lý chuyên về Việt Nam, bán "Các xu hướng mới nhất trên thị trường phô mai tại Việt Nam, các công ty lớn và chiến lược mở rộng của sản phẩm Nhật Bản.'' Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 31 tháng 1 năm 2024.

  Những điểm chính của báo cáo này

 • Sử dụng tài liệu và dữ liệu thống kê từ các tổ chức quốc tế: Xu hướng trên thị trường phô mai Việt Nam được mô tả bằng tài liệu và dữ liệu thống kê từ các tổ chức quốc tế cũng như cơ quan chính quyền địa phương. Ngoài ra, kết quả khảo sát phỏng vấn địa phương của ONE-VALUE cũng được đưa vào
 • Thông tin toàn diện về xu hướng thị trường phô mai Việt Nam: Bao gồm thông tin về xu hướng thị trường phô mai. Mô tả vị trí và độ ngon của phô mai trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, thông tin chi tiết và thông tin sản phẩm về các công ty lớn trên thị trường và chiến lược mở rộng của các công ty Nhật Bản. Có năm ông lớn ở Việt Nam.
 • Độ ngon của phô mai tại Việt Nam: Mô tả những sản phẩm được người dân công nhận và hương vị phô mai ở Việt Nam. Văn hóa ẩm thực Việt Nam ngày càng được phương Tây hóa và mức tiêu thụ phô mai ngày càng tăng qua từng năm.

  Mục lục báo cáo

1. Vị trí của phô mai trong văn hóa ẩm thực Việt

 • Cách người Việt ăn phô mai…
 • Ấn tượng của người Việt về phô mai…

2. Xu hướng thị trường ngành phô mai Việt Nam

 • Doanh số bán phô mai hàng năm tại Việt Nam…
 • Số lượng sản xuất phô mai tại Việt Nam…

3. Các ông lớn trong ngành phô mai Việt Nam

 • Chuỗi cung ứng trong ngành phô mai Việt Nam...
 • Phát triển chuỗi lạnh tại Việt Nam…
 • Thị phần của các nhà sản xuất phô mai bán tại Việt Nam…
 • Ví dụ về phô mai được bán ở Việt Nam…

4. Kênh bán phô mai Việt Nam

 • Các địa điểm bán phô mai tại Việt Nam…
 • Tình trạng bán phô mai trên trang EC Việt Nam…

5. Chiến lược thâm nhập thị trường Việt Nam

 • Tóm tắt các xu hướng trên thị trường phô mai tại Việt Nam…
 • Những việc cần làm khi vào thị trường Việt Nam…

Xem báo cáo nghiên cứu ≫ https://vietbiz.jp/library/pay-reports-cheese-makers/

Nguồn: PRTimes