Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Iseikai Nhật Bản mở trang Facebook dành cho Việt Nam

/
11-12-2023
/
375 views

Để chuẩn bị cho TRIỂN LÃM MEDI-PHARM EXPO được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2023

Tập đoàn Y tế Iseikai (Thành phố Osaka, tỉnh Osaka, Đại diện: Koji Tani) vừa mở trang Facebook cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Iseikai tại Việt Nam. Công ty sẽ tích cực phổ biến thông tin đến Việt Nam, chẳng hạn như thông tin về Bệnh viện Quốc tế Iseikai, thông tin y tế, triển lãm sự kiện và thông tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

  Trang Facebook dành cho Việt Nam

“Chương trình quốc tế” của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Iseikai cung cấp dịch vụ y tế không chỉ với trang thiết bị y tế tiên tiến mà còn với hệ thống điều trị y tế toàn diện. Công ty đã ra mắt trang Facebook nhằm truyền bá nhận thức về du lịch y tế tại Việt Nam và kết nối với cộng đồng địa phương.

Công ty sẽ trưng bày tại Vietnam Medi-Pharm Expo 2023, được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2023. Công ty sẽ phổ biến thông tin về Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Iseikai tại Việt Nam, thông tin y tế, triển lãm sự kiện, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, v.v. thông qua trang Facebook của chúng tôi.

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Iseikai

https://www.facebook.com/benhviendakhoaquocteiseikai/

  Tập đoàn y tế Iseikai

Tập đoàn Y tế Iseikai được thành lập tại Thành phố Osaka vào năm 1979 và hiện đang điều hành các bệnh viện, phòng khám, cơ sở chăm sóc sức khỏe điều dưỡng, v.v. trên khắp cả nước, chủ yếu ở Osaka, với tư cách là Tập đoàn Holonics.

Tinh thần của Iseikai là "Bệnh nhân là trên hết" và triết lý quản lý của nó là "thách thức vô tận trong việc tạo ra một nền văn hóa sức khỏe phong phú và cải thiện chất lượng cuộc sống".

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Iseikai, công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế xâm lấn tối thiểu, ít gây gánh nặng hơn cho bệnh nhân, đồng thời cũng tạo ra một nền văn hóa sức khỏe mới và phổ biến nó từ Osaka ra thế giới.

Trang chủ

Facebook 

YouTube 

Twitter

Instagram

Nguồn: PRTimes