JOGMEC gia hạn Biên bản ghi nhớ với PVN về phát triển thượng nguồn dầu khí

/
01-12-2022
/
543 views

JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation: Cơ quan tài nguyên dầu, khí và kim loại quốc gia Nhật Bản) gia hạn Biên bản ghi nhớ (MOU) với PVN (Tập đoàn dầu khí Việt Nam) thêm 5 năm.


JOGMEC gia hạn Biên bản ghi nhớ với PVN thêm 5 năm để tiếp tục hợp tác nghiên cứu chung về thu hồi và tàng trữ Carbon (CCS)/thu hồi, sử dụng và tàng trữ Carbon (CCUS), cũng như sản xuất hydro, amoniac.

JOGMEC's Contribution to LNG Supply Security

Năm 2007, PVN và JOGMEC đã ký biên bản ghi nhớ về phát triển lĩnh vực thượng nguồn dầu khí; nghiên cứu chung về dự án tăng cường thu hồi dầu bằng phương pháp bơm ép nước có độ mặn thấp, dự án Khí hóa lỏng (GTL),…

Biên bản ghi nhớ kết thúc vào ngày 17/10/2022. Cùng với việc thay đổi cơ cấu, tổ chức JOGMEC do thay đổi luật ngày 14/11/2022, hai bên đã thống nhất gia hạn Biên bản ghi nhớ này thêm 5 năm nữa để tiếp tục hợp tác nghiên cứu chung về thu hồi và tàng trữ Carbon (CCS)/thu hồi, sử dụng và tàng trữ Carbon (CCUS), cũng như sản xuất hydro, amoniac.

Dựa trên Biên bản ghi nhớ được gia hạn lần này, JOGMEC dự kiến tiến hành đánh giá địa chất, khảo sát nguồn phát thải CO2 và khảo sát môi trường, hợp tác với PVN để đánh giá tính khả thi của các dự án CCS/CCUS tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, một số công ty Nhật Bản đang tiến hành các dự án phát triển thượng nguồn liên quan đến dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, xem đó là lĩnh vực cốt lõi, trong đó việc xác định các cấu trúc địa chất có tiềm năng cao để tàng trữ CO2 rất quan trọng.

Dựa vào “Sáng kiến chuyển dịch năng lượng châu Á” (AETI) và nỗ lực không phát thải khí carbon ròng ở châu Á, JOGMEC đặt mục tiêu cải thiện an ninh năng lượng của Nhật Bản và hướng tới không phát thải khí carbon ròng ở châu Á trong đó có Việt Nam, động lực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.

Nguồn: PRtimes