Tập đoàn Nihon M&A Center thông báo thành lập pháp nhân và chính thức triển khai hoạt động tại Singapore

/
06-01-2022
/
873 views

Tập đoàn Nihon M&A Center thành lập pháp nhân tại Singapore dưới tên gọi Nihon M&A Center Singapore Pte. Ltd. và chính thức bắt đầu hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Từ tháng 4 năm 2013, Tập đoàn Nihon M&A Center đã thành lập Phòng hỗ trợ nghiệp vụ nước ngoài tại Nhật Bản để hỗ trợ và đối ứng nhu cầu mở rộng thị trường ra nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản cũng như hoạt động mua bán và sáp nhập xuyên quốc gia (thuật ngữ tiếng Anh: Mergers and Acquisitions, gọi tắt là M&A) giữa những công ty con ở nước ngoài của các doanh nghiệp này.

Sau đó, vào tháng 4 năm 2016, Văn phòng Singapore được thành lập để tiếp nhận các vấn đề liên quan đến hoạt động M&A xuyên quốc gia từ những doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp thuộc khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là văn phòng tại nước ngoài đầu tiên của tập đoàn này.

Hướng đến mục tiêu đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin và xúc tiến tăng trưởng doanh thu từ các thương vụ M&A xuyên quốc gia giữa Nhật Bản và Singapore, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á, Nihon M&A Center đã quyết định thành lập pháp nhân tại Singapore.

Ngoài ra, Nihon M&A Center cũng đã thành lập văn phòng đại diện tại Indonesia vào tháng 10 năm 2019, pháp nhân tại Việt Nam vào tháng 2 năm 2020, văn phòng đại diện tại Malaysia vào tháng 3 năm 2020 (bắt đầu hoạt động với tư cách pháp nhân từ tháng 12 năm 2021), văn phòng đại diện tại Thái Lan vào tháng 10 năm 2021.

Thông tin sơ lược về pháp nhân tại Singapore

  • Tên gọi chính thức: Nihon M&A Center Singapore Pte. Ltd.
  • Trụ sở: Tầng 17, 6 Battery Road, Singapore 049909
  • Ngày thành lập: ngày 4 tháng 8 năm 2021
  • Ngày bắt đầu hoạt động: ngày 01 tháng 01 năm 2022
  • Đại diện pháp luật: Nishii Masahiro
  • Số điện thoại liên hệ: + 65-6817-5490 (đối ứng tiếng Anh và tiếng Nhật)

Thông tin sơ lược về Tập đoàn Nihon M&A Center

  • Tên gọi chính thức: Nihon M&A Center Inc.
  • Trụ sở chính: Tầng 24 Tòa nhà Tekko 1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản
  • Nội dung hoạt động: Quản lý hoạt động của các công ty trực thuộc tập đoàn
  • Các trụ sở khác: Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo, Hiroshima, Okinawa, Singapore, Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan

Tin đăng bởi: Nihon M&A Center Inc.