Thông báo kêu gọi góp vốn thông qua nền tảng huy động vốn cộng đồng “Sony Bank GATE”

/
16-11-2021
/
601 views

Sony Bank Inc. thông báo bắt đầu kêu gọi góp vốn cho dự án Kei's Co., Ltd. từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 thông qua nền tảng huy động vốn cộng đồng theo hình thức đầu tư - Sony Bank GATE.

Với phương châm “phủ xanh thế giới”, Kei's Co., Ltd. sẽ tích cực triển khai các dự án phủ xanh tại những quốc gia có cùng tầm nhìn về cải thiện môi trường như Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc. Hoạt động trồng cây được tổ chức trong khuôn khổ các dự án của Kei's Co., Ltd. không chỉ mang lại lợi ích cho người dân ở những quốc gia kể trên mà còn có thể phần nào đóng góp vào quá trình cải thiện chất lượng môi trường sống trên toàn cầu. 

Để gây quỹ cho hoạt động của mình Kei's Co., Ltd sẽ bắt đầu tiếp nhận đăng ký góp vốn từ cộng đồng từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 (thứ Hai) đến hết ngày 23 tháng 11 năm 2021 (thứ Ba) thông qua nền tảng Sony Bank GATE với mục tiêu kêu gọi được 10 triệu yên (50,000 yên/người). Với mục đích tạo nên môi trường sống hài hòa và cân bằng cho con người cũng như các sinh vật tự nhiên khác, số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để vận hành các dự án cải tạo cảnh quan đô thị, cắt tỉa cây xanh, ngoại quan cây cảnh, phủ xanh sân thượng, trồng cây ở nước ngoài,... được triển khai trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 (thứ Tư) đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022 (thứ Ba). Sau khi hoàn thành các dự án, người góp vốn dự kiến sẽ nhận được mức lợi nhuận ước tính tương đương 4,02%/năm (sau thuế).

Vui lòng tham khảo thông tin tại trang chủ https://www.keis.co.jp/ để biết thêm chi tiết về Kei's Co., Ltd.

Tin đăng bởi: Sony Bank Inc.