Tham quan cửa hàng Muji Việt - Nhật bằng ứng dụng XR "au XR Door"

/
09-03-2023
/
470 views

Công ty KDDI có công ty con ở Việt Nam, điều hành hoạt động kinh doanh IBS. Muji Việt Nam sẽ hoạt động tại TP.HCM từ 03/03/2023 đến 12/03/2023, sử dụng 5G để trình diễn, tham quan cửa hàng ở Nhật Bản bằng ứng dụng "au XR Door" để trải nghiệm không gian ảo.
 

Trong buổi trình diễn với sự hỗ trợ của môi trường 5G, khách hàng sẽ trải nghiệm không gian ảo của cửa hàng MUJI tại Nhật Bản và phòng mẫu của MUJI HOUSE thông qua ứng dụng "au XR Door" khi ở cửa hàng tại TP.HCM. Chúng tôi mong muốn nâng cao giá trị trải nghiệm của khách hàng bằng cách áp dụng công nghệ XR và môi trường 5G tại các cửa hàng MUJI.

  Tổng quan về buổi trải nghiệm

Cuộc trình diễn này là một phần của dự án "Hợp đồng thử nghiệm trình diễn cơ sở hạ tầng chia sẻ cơ sở hạ tầng truyền thông trong nhà tại Việt Nam" năm 2022. Chúng tôi sử dụng môi trường truyền thông 5G chia sẻ cơ sở hạ tầng để cung cấp "au XR Door" tại cửa hàng MUJI PARKSON LÊ THÁNH TÔN ở Parkson Plaza và xác minh tính ổn định của việc tải xuống dữ liệu lớn trong môi trường 5G trong nhà.

Mục đích: 

  • Xây dựng môi trường truyền thông 5G bằng cách chia sẻ cơ sở hạ tầng
  • Xác minh tính tiện lợi và ổn định của dịch vụ XR sử dụng thiết bị mạng 5G

Thông tin chi tiết:

  • Thời gian: 03 - 12/03/2023
  • Địa điểm: Tầng 1 Parkson Lê Thánh Tôn, Parkson Tourist Plaza (TP.HCM)

  Tổng quan về "au XR Door"

Tham quan MUJI Nhật Bản ngay tại Việt Nam bằng ứng dụng XR “au XR Door” - 2

"au XR Door" là một ứng dụng AR cho phép người dùng trải nghiệm cửa hàng MUJI và không gian sống của MUJI HOUSE thông qua điện thoại thông minh. Bằng cách sử dụng camera điện thoại, người dùng có thể mở cánh cửa AR để vào cửa hàng ảo. Người dùng có thể kiểm tra thông tin sản phẩm và đặt mua các sản phẩm có thể mua được tại Việt Nam từ trang web trực tuyến. Ngoài ra, người dùng cũng có thể trải nghiệm không gian sống của MUJI HOUSE để thấy cách đồ đạc và vật dụng lưu trữ của MUJI được sắp xếp trong một không gian sống.

  • JTOWER: Quản lý dự án, xác minh và trích xuất thách thức kỹ thuật và kinh doanh
  • SPN: 5G trong nhà, thực hiện đo sóng vô tuyến và phối hợp địa phương
  • MUJI RETAIL (VIỆT NAM) LLC: Cung cấp địa điểm trình diễn
  • KDDI Việt Nam: Xây dựng và cung cấp dịch vụ ứng dụng 5G

Nguồn: PRtimes