Danh sách việc làm tiếng Nhật N3 tốt nhất hiện nay (cập nhật mới nhất ngày 07/02/2023)

/
07-02-2023
/
736 views

Tổng hợp việc làm công ty Nhật tốt nhất hiện nay - trình độ tiếng Nhật N3, cơ hội nhận mức lương cạnh tranh ~upto1500$ - Ứng tuyển ngay!

  Việc làm tiếng Nhật N3 lương tốt nhất khu vực miền Bắc 

[Hà Nội]
1. Accountant cum Administrator: ~600$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7034 

2. Sales Staff: ~ 600$

>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7021 

3. Mechanical engineer: ~ 680$

>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7016 

4. Sales Assistant staff: ~ 800$

>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7015 

5. Sales staff: ~ 1000$

>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-701 
 

  Việc làm tiếng Nhật N3 lương tốt nhất khu vực miền Trung

[Nghệ An] Production Supervisor: ~ 800$

>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7005 
 

  Việc làm tiếng Nhật N3 lương tốt nhất khu vực miền Nam

[Hồ Chí Minh] Chief Accountant: ~ 1500$

>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7024

[Đồng Nai] 
1. Production Staff: ~ 750$

>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7025

2. Accounting Staff: ~ 590$

>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7000

 

>> Việc làm tiếng Nhật N1 lương cao

>> Việc làm tiếng Nhật N2 lương cao

>> Việc làm tiếng Nhật N3 lương cao

>> Cập nhật thêm việc làm không yêu cầu kinh nghiệm các ngành nghề!