Danh sách tuyển dụng việc làm tiếng nhật N2 lương cao

/
09-02-2023
/
1,031 views

Tổng hợp việc làm công ty Nhật lương cao hiện nay - trình độ tiếng Nhật N2, cơ hội nhận mức lương từ 1000$ trở lên - Xem ngay!

  Việc làm tiếng Nhật N2 lương cao khu vực miền Bắc 

[Hà Nội] 

1. Sales Executive: ~ 1300$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7031 
2. Sales staff: ~1,000$  
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6984  
3. Interpreter: ~1,000$  
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6979 

[Thái Bình] Manufacturing Department Manager: ~1,200$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6972
 

  Việc làm tiếng Nhật N2 lương cao khu vực miền Trung

[Nghệ An] Construction Site Management: 1,500~2,000$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6967
 

  Việc làm tiếng Nhật N2 lương cao khu vực miền Nam 

[Hồ Chí Minh] 

1. General Assistant: ~1300$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7030 
2. Business Support: ~1100$
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7029
3. Deputy of General Manager: ~2000$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6970
4. General Affairs: ~1100$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6958 
5. Sales Coordinator: ~2500$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6940 

 

>> Việc làm tiếng Nhật N1 lương cao

>> Việc làm tiếng Nhật N2 lương cao

>> Việc làm tiếng Nhật N3 lương cao

>> Cập nhật thêm việc làm không yêu cầu kinh nghiệm các ngành nghề!