Công ty TNHH EJ Works sẽ tổ chức cuộc thi Nghệ thuật NFT VIỆT NAM 2023 để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản - Việt Nam

/
04-12-2023
/
193 views

Công ty TNHH EJ Works đang tổ chức “Cuộc thi nghệ thuật NFT Việt Nam 2023” sử dụng NFT đến ngày 31/12/2023 như một dự án ghi nhận kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Công ty TNHH EJ Works (Trụ sở chính: Thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: Toru Edamatsu) đang hợp tác với Công ty Cổ phần IVS bán sản phẩm “VIỆT NAM NFT” từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đây là dự án kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam.

  Tổng quan cuộc thi

Để kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, công ty sẽ cung cấp một không gian sáng tạo để nhiều người có thể dễ dàng tham gia, chẳng hạn như những người sáng tạo tạo ra các tác phẩm dựa trên khái niệm "Việt Nam" hoặc những bức ảnh về ký ức, và công ty sẽ hợp tác với bạn để tạo ra một không gian sáng tạo một Việt Nam mới sẽ ra đời từ đó. Công ty sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm mới và kết nối chúng với tương lai.

Thay vì một cuộc thi nghệ thuật thông thường, công ty sẽ tạo ra một dịch vụ nội dung mới bằng cách chuyển đổi các tác phẩm thành NFT và nhằm mục đích khơi dậy hơn nữa sự trao đổi lẫn nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam, cũng như tạo ra sự hồi sinh hơn nữa cho các cuộc trao đổi Nhật Bản-Việt Nam.

  Đơn xin cấp bằng sáng chế mô hình kinh doanh

Cuộc thi Nghệ thuật NFT VIỆT NAM (https://vietnam.ejworks.com/nft/) là một phần của Cuộc thi Nghệ thuật SHONANNFT (https://shonan.ejworks.com/nft), được chọn là Thuế quê hương của Thành phố Fujisawa trả lại quà tặng NFT. Mô hình kinh doanh này đang được sử dụng để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Là một mô hình kinh doanh, nó cũng có thể được sử dụng cho các sự kiện có sự tham gia của khách hàng với trọng tâm là phục hồi và phục hồi khu vực. Lần này, công ty đang tạo ra một mô hình kinh doanh có tính đến lợi nhuận thông qua quá trình chuyển đổi NFT, đồng thời sử dụng một cuộc thi nghệ thuật dễ đăng ký và tham gia.

Công ty đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế kinh doanh cho mô hình cuộc thi này và cũng đang chuẩn bị thành lập liên minh với nhiều công ty khác nhau.

  Mục đích của Cuộc thi Mỹ thuật NFT VIỆT NAM

Để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam, công ty đang kêu gọi các tác phẩm nghệ thuật, ảnh và video từ công chúng dưới hình thức một cuộc thi nghệ thuật với mô típ di sản văn hóa Việt Nam, như cảnh trong quá khứ, lịch sử. khoảnh khắc, tác phẩm nghệ thuật... Đây là dự án sử dụng công nghệ mới để tích lũy dữ liệu số và kết nối với tương lai.

Mục đích là tăng cường trao đổi văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam bằng cách nâng cao nhận thức về văn hóa Việt Nam và tạo ra các dịch vụ nội dung mới sử dụng NFT, cũng như tạo ra một mô hình công nghiệp nhằm phục hồi khu vực ở Việt Nam.

Nguồn: PRTimes