Green Carbon INC đã làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An với mục đích “giảm thiểu carbon từ nông nghiệp và tạo ra các tín chỉ carbon”

/
16-05-2024
/
316 views

Công ty Green Carbon INC đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về Diễn đàn Thị trường Nông nghiệp Nghệ An và khuyến khích các hoạt động giảm thiểu carbon từ nông nghiệp, cũng như tạo ra các tín chỉ carbon tại Việt Nam. 

Công ty Green Carbon INC (Tokyo, Nhật Bản) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An dưới sự tham gia của  đồng chí Võ Thị Nhung - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT với mục đích khuyến khích các hoạt động giảm thiểu carbon từ nông nghiệp và tạo ra các tín chỉ carbon.

  Bối cảnh hợp tác với Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An

Công ty Green Carbon INC đang tập trung vào việc tạo ra tín chỉ carbon từ tự nhiên ở khu vực Đông Nam Á, với các dự án đa dạng như giảm phát thải từ ruộng lúa, giảm khí thải từ chăn nuôi bò, và các dự án than sinh học.

Lần này, Green Carbon INC hợp tác với Sở Nông nghiệp & PTNT tại Nghệ An để triển khai các hoạt động tạo tín chỉ carbon từ nông nghiệp. Green Carbon sẽ cung cấp kiến thức chuyên môn và quản lý tổng thể trong việc tạo tín chỉ carbon, trong khi Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An sẽ thực hiện các hoạt động khuyến khích, hướng dẫn và quản lý nông dân tham gia.

Hội nghị lần này có sự tham gia của Công ty Green Carbon INC, Sở Nông nghiệp & PTNT, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ, rung tâm Khuyến nông, Ban quản lý Diễn đàn Thị trường nông nghiệp; chuyên gia JICA thuộc Trung tâm xúc tiến hợp tác công tư Việt Nam - Nhật Bản (ABJD), các chuyên gia kỹ thuật.

  Giới thiệu về hoạt động của Công ty Green Carbon INC

Green Carbon mang tầm nhìn "Cứu Trái Đất bằng sức mạnh của sự sống" và triển khai các hoạt động hỗ trợ tạo, đăng ký và bán tín chỉ carbon từ đầu đến cuối. Ngoài ra, Green Carbon còn tham gia vào các hoạt động liên quan đến nông nghiệp, nghiên cứu và phát triển, và tư vấn ESG. Dự án chính của công ty là tạo ra tín chỉ carbon từ việc giảm khí metan trong ruộng lúa, đã được chứng nhận J-Credit lớn nhất và đầu tiên ở Nhật Bản (khoảng 6.220 tấn). Dự kiến, diện tích thực hiện dự án sẽ mở rộng lên khoảng 50.000 ha trong năm 2024. Công ty còn cung cấp dịch vụ "Agreen," một nền tảng hoàn chỉnh từ đăng ký đến bán tín chỉ, giúp đơn giản hóa quy trình và giảm công sức cho người tạo tín chỉ.

Nguồn: PRTimes