Quản lý nhân sự hiệu quả để xây dựng doanh nghiệp phát triển năm 2024

/
31-01-2024
/
211 views

Chi phí tuyển dụng, một trong những chi phí lớn của các công ty, bao gồm chi phí đăng tuyển việc làm, phí tuyển dụng bên ngoài và phần mềm tuyển dụng. Bộ phận quản lý nguồn nhân lực (HRM) không chỉ là về tuyển dụng, tính lương và quản lý nhân sự, mà còn về việc xây dựng văn hóa công ty, phát triển hoạt động gắn kết nhân viên và xây dựng chiến lược nhân sự. Một bộ phận nhân sự hiệu quả không chỉ là chìa khóa cho quá trình tuyển dụng thành công, mà còn là yếu tố quyết định sự phồn thịnh của mọi doanh nghiệp.

HRM không chỉ thực hiện chức năng cụ thể mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển tổ chức.

   Chức năng quan trọng của HRM và cách chúng góp vào thành công doanh nghiệp:

Kiểm soát ngân sách:

 • Tìm cách giảm chi phí quản lý lao động để tiết kiệm chi phí cho công ty.

 • Nghiên cứu và duy trì mức lương cạnh tranh theo thị trường và chức vụ để đảm bảo mức lương của công ty là cạnh tranh và thực tế.

Sự hài lòng của nhân viên:

 • Đánh giá và theo dõi mức độ hài lòng của nhân viên.
 • Xác định nguyên nhân không hài lòng và thực hiện biện pháp để nâng cao tình thần làm việc, giữ chân nhân tài.

Đào tạo và phát triển:

 • Xác định các khóa đào tạo và kỹ năng cụ thể mà các nhóm khác nhau yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ tương ứng một cách hiệu quả.
 • Cung cấp công cụ học tập phù hợp với từng nhân viên.

Giải quyết xung đột:

 • Nhận diện và giải quyết xung đột nhanh chóng và chuyên nghiệp.
 • Thúc đẩy mối quan hệ làm việc tích cực trong toàn tổ chức.

   Phân tích công việc nhân sự có thể cải thiện hiệu quả nguồn nhân lực cho công ty như thế nào?

Đánh giá KPI:

 • Xác định và theo dõi Chỉ số hiệu suất chính (KPI) để đánh giá sự thành công của các chiến lược nhân sự.
 • Cung cấp hiểu biết sâu rộng về hiệu quả của chính sách nhân sự và xác định lĩnh vực cần cải thiện.

Hiểu về hành vi nhân viên:

 • Cung cấp thông tin giá trị về hành vi của nhân viên, đặc biệt là những yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết và hiệu suất làm việc.
 • Sử dụng thông tin này để phát triển chiến lược nhằm cải thiện giữ chân, gắn kết và sự hài lòng của nhân viên.

Xác định nhu cầu Đào tạo:

 • Xác định khoảng cách về kỹ năng giữa nhân viên và yêu cầu công việc.
 • Phát triển chương trình đào tạo có mục tiêu để thu hẹp khoảng cách này và nâng cao bộ kỹ năng của nhân viên.

   Vai trò của bộ phận nhân sự trong phát triển nhân tài và lập kế hoạch kế nhiệm là gì?

Quản lý nhân tài bao gồm việc xác định và phát triển những nhân viên có thể đảm nhận vị trí lãnh đạo và đóng góp vào thành công lâu dài của công ty.

Mặt khác, kế hoạch kế nhiệm bao gồm việc xác định và chuẩn bị những ứng viên phù hợp để đảm nhận những vị trí quan trọng có thể bị bỏ trống do nghỉ hưu, thăng chức hoặc vì lý do khác.

Vai trò:

 • Bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các chiến lược quản lý nhân tài và lập kế hoạch kế nhiệm. Vì vậy, họ xác định những nhân viên có tiềm năng cao và lập kế hoạch phát triển để giúp họ có được những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công ở các vị trí lãnh đạo.
 • Chức năng của bộ phận nhân sự cũng bao gồm việc cung cấp các chương trình đào tạo và cố vấn phù hợp cho nhân viên để hỗ trợ phát triển tài năng.
 • Ngoài ra, bộ phận nhân sự rất quan trọng trong việc xác định các vị trí chủ chốt cần lập kế hoạch kế nhiệm. Họ làm việc chặt chẽ với các nhà quản lý bộ phận để xác định các ứng viên tiềm năng có kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để đảm nhận các vai trò này.
 • Cuối cùng, đội ngũ nhân sự đảm bảo rằng những ứng viên này được cung cấp các cơ hội đào tạo và phát triển cần thiết để chuẩn bị cho họ các vị trí lãnh đạo trong tương lai.

   Quản lý nhân sự tác động như thế nào đến sự gắn kết và giữ chân nhân viên?

Quản lý nhân sự có ảnh hưởng lớn đến mức độ gắn kết và sự giữ chân của nhân viên thông qua các hoạt động như tuyển dụng, giới thiệu, đào tạo và phát triển, quản lý hiệu suất, và chăm sóc phúc lợi.

Tuyển dụng và tuyển chọn:Trong quá trình tuyển dụng và lựa chọn, bộ phận nhân sự đảm bảo rằng ứng viên mới không chỉ đáp ứng với yêu cầu về kỹ năng và kiến thức mà còn phù hợp với văn hóa tổ chức. Điều này giúp tăng cường sự gắn kết và giảm tỷ lệ thôi việc.

Giới thiệu: Quá trình giới thiệu chính thức cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho nhân viên mới cảm thấy chào đón và đánh giá. Nó giúp họ hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm, văn hóa doanh nghiệp, từ đó tăng sự kết nối và giữ chân.

Đào tạo và phát triển: Cung cấp cơ hội đào tạo và phát triển cho nhân viên có thể nâng cao kỹ năng và kiến ​​thức của họ. Từ đó nhân viên cảm thấy rằng họ đang phát triển trong tổ chức sẽ nỗ lực nhiều hơn và cũng sẽ cảm thấy hài lòng với bản thân và tổ chức. Điều này cũng có thể giúp giữ chân nhân viên đang cân nhắc việc rời đi để có cơ hội nghề nghiệp tốt hơn.

Quản lý hiệu suất: Bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm triển khai các hệ thống quản lý hiệu suất nhằm đánh giá và ghi nhận hiệu suất của nhân viên. Một hệ thống quản lý hiệu suất công bằng và minh bạch có thể thúc đẩy nhân viên thực hiện tốt hơn và mang lại cảm giác đạt được thành tích. Điều này có thể dẫn đến sự gắn kết của nhân viên cao hơn và tỷ lệ giữ chân tốt hơn.

Phúc lợi của nhân viên: Bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm thiết kế và quản lý các chương trình phúc lợi cho nhân viên như bảo hiểm y tế, kế hoạch nghỉ hưu và thời gian nghỉ có lương. Gói phúc lợi toàn diện và cạnh tranh có thể nâng cao sự hài lòng và lòng trung thành của nhân viên, dẫn đến tỷ lệ giữ chân nhân viên cao hơn.

  Xu hướng về quản lý nhân sự vào năm 2024

Làm việc remote và linh hoạt: Với việc chuyển sang làm việc từ xa do đại dịch, bộ phận nhân sự đã phải thích ứng với việc quản lý nhân viên làm việc tại nhà. 

 • Bộ phận nhân sự phải tiếp tục thích ứng với mô hình làm việc từ xa bằng cách tăng cường chính sách và sắp xếp công việc linh hoạt.
 • Lịch trình linh hoạt và chính sách làm việc từ xa sẽ tiếp tục là trọng tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự linh hoạt của nhân viên.

Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI): 

 • Tăng cường sự chú trọng vào DEI trong quản lý nhân sự để xây dựng lực lượng lao động đa dạng và hòa nhập.
 • Triển khai các chương trình và chính sách hỗ trợ sự đa dạng và hòa nhập trong tổ chức.

Phúc lợi nhân viên

 • Ưu tiên sức khỏe và tinh thần của nhân viên, bằng cách cung cấp chương trình hỗ trợ và nguồn lực về sức khỏe tâm thần.
 • Sắp xếp công việc linh hoạt để hỗ trợ nhân viên duy trì cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Quản lý nhân sự dựa trên dữ liệu: 

 • Sử dụng dữ liệu và phân tích để hiểu rõ về gắn kết, hiệu suất và giữ chân nhân viên.
 • Quyết định chiến lược quản lý nhân sự dựa trên dữ liệu về hoạt động nhân sự.

Quản lý nhân sự linh hoạt:

 • Áp dụng cách tiếp cận linh hoạt trong các quy trình nhân sự để đáp ứng nhu cầu kinh doanh đang thay đổi.
 • Sử dụng tư duy thiết kế và scrum, cùng với công nghệ, để tự động hóa và tối ưu hóa quy trình nhân sự.

Nâng cao và đào tạo lại kỹ năng:

 • Tập trung vào việc liên tục nâng cao và đào tạo lại nhân viên để đối mặt với cạnh tranh kinh doanh.
 • Cung cấp chương trình đào tạo để phát triển kỹ năng mới và cập nhật với công nghệ và xu hướng mới.