Phương pháp hiệu quả giúp nhân viên kinh doanh lên kế hoạch đạt được mục tiêu cho năm mới

/
17-10-2023
/
476 views

Năm mới là thời điểm lý tưởng để nhân viên kinh doanh xem xét kết quả làm việc của năm cũ và lên kế hoạch cho năm tiếp theo. Đây là một quá trình quan trọng để đảm bảo rằng bạn đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển sự nghiệp của mình. Dưới đây là một số phương pháp hiệu quả giúp họ tổ chức kế hoạch một cách có hệ thống và đạt được mục tiêu.

  1. Thiết lập mục tiêu rõ ràng và có thể đạt được

Bắt đầu bằng việc thiết lập các mục tiêu bán hàng rõ ràng và thực tế.

 • Thiết lập mục tiêu doanh số bán hàng: Đây là mục tiêu cốt lõi của bạn cho năm mới. Xác định doanh số bán hàng cụ thể bạn muốn đạt được.
 • Xác định mục tiêu khách hàng: Hãy định rõ loại khách hàng bạn muốn hướng tới. Điều này bao gồm đặc điểm như nguồn gốc, độ tuổi, giới tính, và nhu cầu của họ.
 • Thiết lập mục tiêu cho sản phẩm hoặc dự án: Nếu bạn đang thúc đẩy một sản phẩm hoặc dự án cụ thể, hãy xác định mục tiêu cụ thể cho chúng.

Đảm bảo mỗi mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, có liên quan và có thời gian cố định (SMART). Những mục tiêu này nên vừa khó vừa đạt được, đem lại động viên cần thiết.

6 mục tiêu phổ biến trong các chiến dịch tiếp thị truyền thông xã hội

Tìm hiểu thêm Những phương án giúp nhân viên kinh doanh đạt số vào cuối năm?

  2. Đánh giá hiệu suất năm trước

Việc phân tích kết quả và hiệu suất làm việc trước đó là quan trọng để đảm bảo rằng nhân viên kinh doanh có một kế hoạch cụ thể, có thể đạt được và đã học từ quá khứ để đối phó tốt hơn với tương lai.

 • Kiểm tra doanh số bán hàng: Xem xét doanh số bán hàng của năm trước để xác định nơi bạn đã đạt được và nơi bạn cần cải thiện. Hãy xem xét nhiều yếu tố, chẳng hạn như doanh số theo sản phẩm hoặc dịch vụ, theo địa điểm, theo thị trường.
 • Phân tích tỷ lệ chuyển đổi: Điều này liên quan đến việc xác định tỷ lệ từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng thực sự. Bạn cần hiểu được tỷ lệ này để điều chỉnh chiến lược tiếp thị của mình.
 • Đánh giá dự án hoặc chiến dịch đã thực hiện: Xem xét những dự án hoặc chiến dịch đã thực hiện năm trước. Hãy xem những gì đã thành công và những gì đã thất bại, và học hỏi từ chúng.

Business Performance Management (BPM) Defined | NetSuite

  3. Xác định các yếu tố ảnh hưởng:

Phân tích các yếu tố ngoại vi, bao gồm cả thị trường, đối thủ, và xu hướng thị trường. Điều này giúp nhân viên điều chỉnh kế hoạch của họ để phản ánh những thay đổi trong môi trường kinh doanh.

 • Nghiên cứu thị trường: Điều này đòi hỏi bạn xem xét xu hướng thị trường và các cơ hội trong năm mới. Điều này có thể dự đoán cách bạn phải điều chỉnh chiến lược của mình.
 • Đối thủ: Xem xét các đối thủ trong lĩnh vực của bạn. Điều này giúp bạn hiểu được cách họ hoạt động và cách bạn có thể cạnh tranh với họ.
 • Xem xét các thay đổi trong lĩnh vực pháp luật: Có những quy định và luật pháp mới có thể ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của bạn.

  4. Phân chia kế hoạch thành từng giai đoạn:

Thay vì chỉ thiết lập mục tiêu cho cả năm, nhân viên nên chia kế hoạch thành các giai đoạn hoặc chu kỳ. Điều này giúp bạn tập trung vào từng phần của kế hoạch và đảm bảo rằng bạn có thời gian đề cập đến từng mục tiêu cụ thể.

Kỹ năng lập kế hoạch là gì? 8 bước lập kế hoạch hiệu quả

 • Xác định chiến lược tiếp thị: Hãy xem xét cách bạn sẽ tiếp cận khách hàng và đưa sản phẩm hoặc dự án của bạn đến họ. Điều này có thể bao gồm quảng cáo, tiếp thị truyền thông xã hội, email marketing, và nhiều phương tiện khác.
 • Thiết lập kế hoạch bán hàng: Xác định cách bạn sẽ tiếp cận khách hàng, từ việc tạo danh sách liên hệ đến quy trình bán hàng.

  5. Thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá:

Tạo ra hệ thống để theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu suất. Điều này giúp nhân viên kinh doanh biết khi nào họ cần điều chỉnh kế hoạch và đảm bảo rằng bạn đang trên đúng đường.

 • Xác định các chỉ số quan trọng: Điều này bao gồm việc xác định những chỉ số bạn sẽ sử dụng để đánh giá hiệu suất.
 • Thiết lập lịch trình theo dõi: Đảm bảo bạn có lịch trình để theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu suất theo thời gian.

  6. Học hỏi và điều chỉnh khi cần thiết:

Cuối cùng, hãy nhớ rằng kế hoạch là một tài liệu linh hoạt. Sẵn sàng điều chỉnh nó khi có thông tin mới hoặc khi môi trường kinh doanh thay đổi. Linh hoạt và thích nghi là yếu tố quan trọng để đảm bảo bạn đạt được mục tiêu của mình trong năm mới.

Kết luận:

Việc lên kế hoạch cho năm mới đòi hỏi tính chi tiết, cụ thể và kỷ luật. Bằng cách tuân theo các phương pháp trên, nhân viên kinh doanh có thể xác định mục tiêu và phát triển chiến lược cụ thể để đạt được chúng.

>> TÌM KIẾM CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI CÔNG TY NHẬT <<

Trò chuyện trực tiếp với tư vấn viên của VLCTN tại kênh Zalo chăm sóc ứng viên chính thức