TOP 6 cách triển khai OKRs hiệu quả cho Doanh nghiệp

/
30-08-2023
/
466 views

Trong phương pháp thiết lập mục tiêu, OKR đã nổi lên như một công cụ mạnh mẽ để các tổ chức điều chỉnh phương pháp, theo dõi tiến độ và thúc đẩy kết quả. Cho dù bạn là một công ty khởi nghiệp, một công ty cỡ vừa hay một doanh nghiệp lớn, việc hiểu và triển khai hiệu quả OKR có thể thúc đẩy doanh nghiệp của bạn hướng tới thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào OKR, khám phá chúng là gì và cách triển khai  để có hiệu quả tối đa.

  OKR là gì?

OKR viết tắt của Objective Key Results - một phương pháp quản lý theo mục tiêu giúp liên kết nội bộ tổ chức và các cá nhân trong công ty để đảm bảo được rằng tất cả thành viên đang đi đúng hướng mục tiêu đã đề ra. 

OKR có nguồn gốc từ Intel và được những gã khổng lồ công nghệ như Google phổ biến. Khái niệm cốt lõi rất đơn giản: đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng và xác định các kết quả then chốt có thể đo lường được để theo dõi tiến trình đạt được các mục tiêu đó. Không giống như các phương pháp thiết lập mục tiêu truyền thống, OKR nhấn mạnh tính minh bạch, liên kết và cải tiến liên tục.

Các thành phần của OKR:

Mục tiêu: Cần đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng, định tính, xác định phương hướng và mục đích của một tổ chức. Họ trả lời câu hỏi "Chúng ta muốn đi đâu?" Mục tiêu phải truyền cảm hứng, thách thức và phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của công ty.

Kết quả chính: Kết quả then chốt là các cột mốc, con số cụ thể, mang tính định lượng để đo lường tiến độ đạt được các mục tiêu. Họ trả lời câu hỏi "Làm sao chúng ta biết mình đang đến đó?" Kết quả chính là các bước có thể hành động giúp cá nhân/nhóm hiểu được hiệu suất và hành động đóng góp của họ.

Lợi ích của việc thực hiện OKR:

Sự rõ ràng và tập trung: OKR cung cấp định hướng và trọng tâm rõ ràng cho toàn bộ tổ chức. Khi nhóm và cá nhân biết mục tiêu của mình và kết quả chính cần đạt được, sự liên kết và sức mạnh tổng hợp trong toàn doanh nghiệp sẽ được nâng cao.

Động lực và sự gắn kết: Bản chất minh bạch của OKR thúc đẩy ý thức sở hữu và trao quyền cho nhân viên. Mỗi cá nhân đều thấy những đóng góp của mình tác động trực tiếp đến mục tiêu của tổ chức như thế nào, từ đó thúc đẩy động lực và sự gắn kết hơn.

Tính linh hoạt và khả năng thích ứng: OKR khuyến khích sự linh hoạt bằng cách cho phép điều chỉnh các kế hoạch dựa trên hoàn cảnh hoặc sự thay đổi nào đó. Nếu một mục tiêu cụ thể không mang lại kết quả như mong muốn, các nhóm có thể điều chỉnh lại cho phù hợp.

Minh bạch và trách nhiệm giải trình: OKR được chia sẻ trong toàn tổ chức, điều này thúc đẩy tính minh bạch. Tính minh bạch này cùng với việc đăng ký thường xuyên và cập nhật tiến độ, nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo mọi người đều đi đúng hướng.

  Triển khai OKR hiệu quả cho doanh nghiệp:

1. Đặt mục tiêu đầy tham vọng: Mục tiêu phải đầy thách thức nhưng vẫn có thể đạt được. Công ty nên truyền cảm hứng và thúc đẩy nhóm vượt ra ngoài vùng an toàn nhưng vẫn phù hợp với tầm nhìn chung của công ty. Cần đề ra từ 3 - 5 mục tiêu nhưng phải rõ ràng và cụ thể, tránh trường hợp mục tiêu chung chung dẫn đến việc không thể xây dựng chiến lược. 

2. Xác định các kết quả then chốt có thể đo lường được: Kết quả then chốt phải cụ thể, đo lường được và có thời hạn. Chúng cung cấp một cách rõ ràng để theo dõi tiến độ và xác định sự thành công của mục tiêu. Tránh các số liệu mơ hồ, thay vào đó hãy tập trung vào những con số cụ thể.

3. OKRs phân tầng trong toàn tổ chức: OKR nên xếp tầng từ trên xuống dưới, đảm bảo sự liên kết giữa các mục tiêu của toàn công ty và mục tiêu của cá nhân/nhóm. OKR của mỗi cấp độ sẽ góp phần đạt được các mục tiêu ở cấp độ cao hơn.

4. Kiểm tra và đánh giá thường xuyên: Việc thảo luận thường xuyên giúp các nhóm theo dõi tiến độ, thảo luận về các thách thức và thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào. Các cuộc họp hàng tuần hoặc hai tuần một lần thúc đẩy giao tiếp cởi mở và cho phép điều chỉnh phù hợp.

5. Khát vọng cân bằng và chủ nghĩa hiện thực: Mặc dù các mục tiêu phải mang tính khát vọng nhưng chúng cũng phải thực tế. Đặt ra những mục tiêu không thể đạt được có thể dẫn đến sự thất vọng và mất động lực. Phấn đấu cân bằng giữa tham vọng và tính khả thi.

6. Nắm bắt việc học tập liên tục: Thực hiện OKRs là một hành trình học hỏi và cải tiến. Hãy sẵn sàng điều chỉnh khuôn khổ dựa trên nhu cầu ngày càng tăng của tổ chức và phản hồi từ các nhóm.

  Phần kết luận:

OKR không chỉ là một phương pháp thiết lập mục tiêu; chúng là một sự thay đổi văn hóa giúp trao quyền cho các tổ chức hướng tới mục tiêu cao hơn, làm việc thông minh hơn và mang lại kết quả một cách cộng tác. Bằng cách đặt ra các mục tiêu rõ ràng, xác định các kết quả chính có thể đo lường được và thúc đẩy văn hóa minh bạch và học hỏi, doanh nghiệp có thể khai thác sức mạnh của OKR để đạt được mục tiêu và nâng cao hiệu suất của mình trong bối cảnh cạnh tranh ngày nay. Vì vậy, hãy bắt tay vào hành trình triển khai OKR hiệu quả và chứng kiến ​​tác động mang tính chuyển đổi đối với sự thành công của tổ chức bạn.