Danh sách việc làm sales công ty Nhật, thu nhập từ 1000$ trở lên (Cập nhật mới nhất ngày 14/03/2023)

/
14-03-2023
/
613 views

Tổng hợp việc làm công ty Nhật lương cao hiện nay, cơ hội nhận mức lương hấp dẫn từ 1000$ trở lên - Ứng tuyển ngay!

  Việc làm sales công ty Nhật khu vực miền Bắc, thu nhập từ 1000$ trở lên

[Hà Nội]
1. Sales & Business Development
: ~1500$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7081
2. Sales staff: ~1200$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7062
3. Sales staff: ~1,000$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6984
4. Sales staff: ~1,500$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6978

  Việc làm sales công ty Nhật khu vực miền Nam, thu nhập từ 1000$ trở lên

[Hồ Chí Minh]
1. Sales Oil: ~ Thỏa thuận 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7099
2. Sales and NPD: ~ 1000$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7096
3. Sales staff: ~1500$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7061
4. Business Development (Sales staff for new client): ~1100$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7055
5. Sales Representative: ~1400$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7052
6. Sales Chief HCM: ~1000$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-7004
7. Sales Staff: ~2,000$ 
>> https://vieclamcongtynhat.com/viec-lam/id-6971
 

>> Danh sách tuyển dụng việc làm trợ lý công ty Nhật, thu nhập cao 

>> Danh sách tuyển dụng việc làm sales tiếng Nhật N3, thu nhập cao

>> Danh sách tuyển dụng việc làm sales tiếng Nhật N2, thu nhập cao

>> Cập nhật thêm việc làm không yêu cầu kinh nghiệm các ngành nghề!