163 kết quả

NV chăm sóc khách hàng cho Công ty Bất động sản của Nhật [5008]

Hồ Chí Minh
24-03-2023 (updated)
450 USD ~ 550 USD
New
Xem thêm

Sales Staff cho Cty Trading hải sản hàng đầu của Nhật [5445]

Hồ Chí Minh
10-03-2023 (updated)
Lên đến 800 USD

Sales Engineer cho văn phòng mới của công ty Nhật nổi tiếng [4296]

Hồ Chí Minh
10-03-2023 (updated)
800 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Service Engineer cho công ty sản xuất của Nhật Bản [6189]

Hồ Chí Minh
09-03-2023 (updated)
400 USD ~ 500 USD

Vị trí Store Manager cho chuỗi bán lẻ Nhật Bản [4661]

Bình Dương
09-03-2023 (updated)
1,500 USD ~ 2,000 USD
Hot
Xem thêm
Hiển thị 1 / 9

back to top