317 kết quả

General Affairs cho Công ty bảo hiểm của Nhật [6958]

Hồ Chí Minh
02-12-2022 (updated)
Lên đến 1,100 USD
Hot
Xem thêm

HR-GA Manager cho công ty sản xuất của Nhật [6947]

Bình Dương
22-11-2022 (updated)
1,000 USD ~ 1,200 USD
Hot
Xem thêm

Office Leader cho Tập đoàn lớn của Nhật [6613]

Hà Nội
19-11-2022 (updated)
1,000 USD ~ 1,200 USD
Hot
Xem thêm

Nhân viên HRGA cho tập đoàn homecenter của Nhật [2313]

Hồ Chí Minh
18-11-2022 (updated)
500 USD ~ 800 USD

Tư vấn viên Nhân sự cho công ty có vốn của Nhật [4371]

Hồ Chí Minh
18-11-2022 (updated)
400 USD ~ 600 USD

Office manager văn phòng dự án của Nhật mới thành lập [1585]

Hà Nội
18-11-2022 (updated)
1,000 USD ~ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Trưởng phòng hành chính nhân sự cho công ty thương mại của Nhật [2785]

Hồ Chí Minh
18-11-2022 (updated)
1,000 USD ~ 3,000 USD
Hot
Xem thêm

HRGA cum Accountant cho công ty thuộc tập đoàn hàng đầu của Nhật [2786]

Hồ Chí Minh
18-11-2022 (updated)
1,200 USD ~ 2,000 USD
Hot
Xem thêm

ADMIN STAFF CHO CÔNG TY XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN [6387]

Hà Nội
18-11-2022 (updated)
700 USD ~ 900 USD

HR-GA Supervisor cho Công ty Bất động sản của Nhật [6390]

Hồ Chí Minh
18-11-2022 (updated)
Lên đến 800 USD

KẾ TOÁN KIÊM TỔNG VỤCTY THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA NHẬT [4369]

Hồ Chí Minh
17-11-2022 (updated)
450 USD ~ 500 USD

Tuyển dụng trợ lý giám đốc cho tập đoàn lớn của Nhật [3927]

Hà Nội
17-11-2022 (updated)
1,500 USD ~ 2,500 USD
Hot
Xem thêm

Phó phòng Hành chính cho công ty sản xuất của Nhật [1921]

Bà Rịa - Vũng Tàu
17-11-2022 (updated)
Từ 1,000 USD
Hot
Xem thêm
Hiển thị 1 / 16
Ngành nghề up
Xem thêm ngành nghề

back to top