Thư ký kiêm Trợ lý Phiên dịch cho công ty Nhật [6950]

Đồng Nai
25-11-2022 (updated)
700 USD ~ 900 USD
New
Xem thêm

Phiên dịch lương cao cho công ty Nhật [2588]

Hải Phòng
19-11-2022 (updated)
400 USD ~ 700 USD

Phiên dịch cho công ty lớn của Nhật [1157]

Hà Nội
19-11-2022 (updated)
1,400 USD ~ 1,600 USD
Hot
Xem thêm

Cực gấp NAM Trợ lý cho Giám đốc người Nhật [3937]

Hồ Chí Minh
Đồng Nai
18-11-2022 (updated)
400 USD ~ 700 USD

TRỢ LÝ NGƯỜI NHẬT CHO CÔNG TY XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN [3257]

Hồ Chí Minh
17-11-2022 (updated)
800 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Biên phiên dịch cho công ty của Nhật [3103]

Bình Dương
15-11-2022 (updated)
500 USD ~ 800 USD
Hiển thị 1 / 8
Ngành nghề up
Xem thêm ngành nghề

back to top