196 kết quả

TRỢ LÝ NGƯỜI NHẬT CHO CÔNG TY XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN [3257]

Hồ Chí Minh
24-03-2023 (updated)
800 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Japanese Speaking - General Assistant cho Công ty thương mại Nhật Bản [7030]

Hồ Chí Minh
24-03-2023 (updated)
760 USD ~ 1,200 USD
Hot
Xem thêm

HR-GA cum Assistant cho Công ty may mặc của Nhật [6698]

Hồ Chí Minh
11-03-2023 (updated)
600 USD ~ 850 USD

CỰC GẤP Sales admin cho cho Công ty trading lớn của Nhật [4669]

Hồ Chí Minh
10-03-2023 (updated)
Lên đến 600 USD
Hiển thị 1 / 10

back to top