186 kết quả

Sales Coordinator cho Công ty quy mô tầm cỡ của Nhật [6956]

Hồ Chí Minh
01-12-2022 (updated)
Thỏa thuận
New
Xem thêm

Thư ký kiêm Trợ lý Phiên dịch cho công ty Nhật [6950]

Đồng Nai
25-11-2022 (updated)
700 USD ~ 900 USD
New
Xem thêm

TRỢ LÝ SẾP NHẬT CHO CÔNG TY SẢN XUẤT CỦA NHẬT [4742]

Hưng Yên
19-11-2022 (updated)
550 USD ~ 600 USD

Assistant Manager cho công ty Bất Động Sản CỰC LỚN của Nhật. [4107]

Hồ Chí Minh
18-11-2022 (updated)
1,000 USD ~ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Tư vấn viên Nhân sự cho công ty có vốn của Nhật [4371]

Hồ Chí Minh
18-11-2022 (updated)
400 USD ~ 600 USD

Cực gấp NAM Trợ lý cho Giám đốc người Nhật [3937]

Hồ Chí Minh
Đồng Nai
18-11-2022 (updated)
400 USD ~ 700 USD

Tuyển dụng trợ lý giám đốc cho tập đoàn lớn của Nhật [3927]

Hà Nội
17-11-2022 (updated)
1,500 USD ~ 2,500 USD
Hot
Xem thêm

TRỢ LÝ NGƯỜI NHẬT CHO CÔNG TY XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN [3257]

Hồ Chí Minh
17-11-2022 (updated)
800 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Kế toán tổng hợp công ty nổi tiếng tại Nhật [1913]

Hà Nội
16-11-2022 (updated)
900 USD ~ 1,400 USD
Hot
Xem thêm
Hiển thị 1 / 10
Ngành nghề up
Xem thêm ngành nghề

back to top