112 kết quả

Sales Staff cho Công ty bảo hiểm của Nhật [6957]

Hồ Chí Minh
29-11-2022
Lên đến 2,000 USD
Hot
Xem thêm

Sales Staff cho Công ty sản xuất uy tín của Nhật [6669]

Bắc Ninh
18-11-2022 (updated)
Lên đến 750 USD

Sales & Marketing (Seafood Business) cho Công ty hàng đầu của Nhật [6670]

Hồ Chí Minh
18-11-2022 (updated)
850 USD ~ 1,250 USD
Hot
Xem thêm

Sales Support cho Công ty thương mại nổi tiếng của Nhật [6605]

Hồ Chí Minh
18-11-2022 (updated)
Lên đến 650 USD

Sales executive cho công ty trading của Nhật [6270]

Hà Nội
16-11-2022 (updated)
Từ 700 USD

Sales Executive cho Tập đoàn lớn của Nhật [6664]

Hồ Chí Minh
14-11-2022 (updated)
1,200 USD ~ 1,800 USD
Hot
Xem thêm

Sales Staff cho Công ty đa ngành nghề của Nhật [6437]

Hồ Chí Minh
14-11-2022 (updated)
Lên đến 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Sales Staff (Textiles) cho Công ty thương mại hàng đầu của Nhật [6508]

Hồ Chí Minh
14-11-2022 (updated)
850 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Sales staff cho công ty XNK thương mại của Nhật [6167]

Bình Dương
13-11-2022 (updated)
700 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Sales cum Merchandise cho Công ty thương mại đa ngành của Nhật [6730]

Hồ Chí Minh
13-11-2022 (updated)
800 USD ~ 1,200 USD
Hot
Xem thêm

Sales Leader cho Công ty phụ kiện thời trang lớn của Nhật [6731]

Hồ Chí Minh
13-11-2022 (updated)
1,050 USD ~ 1,300 USD
Hot
Xem thêm

Sales Staff cho Công ty thiết bị uy tín của Nhật [6732]

Hà Nội
13-11-2022 (updated)
500 USD ~ 640 USD
Hiển thị 1 / 6
Ngành nghề up
Xem thêm ngành nghề

back to top