48 kết quả

Sales Engineer cho công ty trading của Nhật [7120]

Hà Nội
30-03-2023
850 USD ~ 1,060 USD
Hot
Xem thêm

Sales staff cho Công ty thương mại hải sản hàng đầu của Nhật [7116]

Hồ Chí Minh
28-03-2023 (updated)
850 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Cực gấp Sales cho công ty thép của Nhật sắp mở nhà máy [3952]

Hồ Chí Minh
24-03-2023 (updated)
400 USD ~ 800 USD
New
Xem thêm

NHÂN VIÊN KINH DOANH BĐS CHO TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG LÂU NĂM CỦA NHẬT [3258]

Hồ Chí Minh
24-03-2023 (updated)
1,500 USD ~ 1,800 USD
Hot
Xem thêm

Sales staff cho Công ty sản xuất của Nhật [7014]

Hà Nội
24-03-2023 (updated)
800 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Sales Assistant staff cho Công ty sản xuất của Nhật [7015]

Hà Nội
24-03-2023 (updated)
650 USD ~ 800 USD
New
Xem thêm

Sales Staff cho Công ty điện tử hàng đầu Nhật Bản [7021]

Bình Dương
16-03-2023 (updated)
500 USD ~ 760 USD
Hiển thị 1 / 3

back to top