27 kết quả

Customer service công ty điện tử của Nhật [1700]

Tokyo
08-11-2022 (updated)
1,900 USD ~ 2,400 USD
Hot
Xem thêm

Project manager cho Công ty IT lớn của Nhật [6425]

Saitama
07-11-2022 (updated)
3,000 USD ~ 5,500 USD
Hot
Xem thêm

Kỹ sư điện làm việc tại Nhật [2049]

Hà Nội
Tokyo
30-10-2022 (updated)
Lên đến 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Engineering Staff cho Công ty thương mại đến từ Nhật Bản [6650]

Hà Nội
Saitama
30-10-2022 (updated)
Lên đến 400 USD

SAP Consultant (Junior / Senior) cho Công ty mới thành lập của Nhật [6362]

Hồ Chí Minh
Hà Nội
Saitama
29-10-2022 (updated)
Thỏa thuận

Senior BrSE cho công ty IT của Nhật [6128]

Saitama
27-10-2022 (updated)
5,000 USD ~ 7,000 USD
Hot
Xem thêm

Project manager cho studio sáng tạo của Nhật [6129]

Saitama
27-10-2022 (updated)
3,900 USD ~ 5,500 USD
Hot
Xem thêm

10 Kỹ sư Điện – Lương 1500 USD [1090]

Hà Nội
Tokyo
26-10-2022 (updated)
1,300 USD ~ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Tuyển dụng hấp dẫn 10 kỹ sư điện cho công ty Nhật nổi tiếng [3190]

Hà Nội
Tokyo
26-10-2022 (updated)
Lên đến 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Architectural design support cho công ty thiết kế của Nhật [6242]

Hồ Chí Minh
Hà Nội
Saitama
22-10-2022 (updated)
2,000 USD ~ 2,700 USD
Hot
Xem thêm
Hiển thị 1 / 2
Ngành nghề up
Xem thêm ngành nghề

back to top