536 kết quả

Quản lý sản xuất cho công ty gỗ nổi tiếng [2325]

Bình Dương
19-11-2022 (updated)
Từ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Chăm sóc khách hàng [2590]

Hà Nam
19-11-2022 (updated)
400 USD ~ 700 USD

Phiên dịch cho công ty lớn của Nhật [1157]

Hà Nội
19-11-2022 (updated)
1,400 USD ~ 1,600 USD
Hot
Xem thêm

TRỢ LÝ SẾP NHẬT CHO CÔNG TY SẢN XUẤT CỦA NHẬT [4742]

Hưng Yên
19-11-2022 (updated)
550 USD ~ 600 USD

Import-Export Staff cho Công ty danh tiếng của Nhật [6392]

Hồ Chí Minh
19-11-2022 (updated)
450 USD ~ 500 USD

Store Manager cho công ty bán lẻ hàng đầu của Nhật [4102]

Hồ Chí Minh
18-11-2022 (updated)
1,200 USD ~ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Nhân viên HRGA cho tập đoàn homecenter của Nhật [2313]

Hồ Chí Minh
18-11-2022 (updated)
500 USD ~ 800 USD

Assistant Manager cho công ty Bất Động Sản CỰC LỚN của Nhật. [4107]

Hồ Chí Minh
18-11-2022 (updated)
1,000 USD ~ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Cực gấp NAM Trợ lý cho Giám đốc người Nhật [3937]

Hồ Chí Minh
Đồng Nai
18-11-2022 (updated)
400 USD ~ 700 USD
Hiển thị 1 / 27
Ngành nghề up
Xem thêm ngành nghề

back to top