Khóa đào tạo offline: CHÂN DUNG NHÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP THỜI ĐẠI 4.0

Khóa học "CHÂN DUNG NHÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP THỜI ĐẠI 4.0" được thiết kế chuyên biệt bởi HRI Vietnam - đối tác của Việc Làm Công Ty Nhật, ra đời với sứ mệnh cung cấp kiến thức & kỹ năng quản lý chuyên nghiệp cho những người có nhu cầu/đang/sẽ trở thành quản lý trong tương lai.
Tổ chức bởi 5 Người đã tham gia Xem thêm 
5 Người đã tham gia
Ngày
28
Tháng 10
2022
Kết thúc
28/10/2022
Hình thức
Offline
back to top