94 kết quả

Import - Export Staff cho Công ty Nhật [5299]

Đồng Nai
12-03-2023 (updated)
Lên đến 500 USD

Logistics Manager cho công ty thương mại [2864]

Hồ Chí Minh
11-03-2023 (updated)
Lên đến 2,000 USD
Hot
Xem thêm

Leader Xuất nhập khẩu cho Công ty sản xuất của Nhật [6297]

Hồ Chí Minh
11-03-2023 (updated)
Lên đến 1,100 USD
Hot
Xem thêm

Nhân viên xuất nhập khẩu cho công ty của Nhật [3335]

Long An
10-03-2023 (updated)
550 USD ~ 800 USD

LOGISTIC MANAGER CHO CÔNG TY CHUỖI HÀNG BÁN LẺ HÀNG ĐẦU CỦA NHẬT [6203]

Hồ Chí Minh
09-03-2023 (updated)
1,000 USD ~ 2,000 USD
Hot
Xem thêm

Nhân viên Xuất nhập khẩu cho Công ty sản xuất của Nhật [5883]

Hồ Chí Minh
08-03-2023 (updated)
Lên đến 550 USD

LOGISTIC MANAGER CHO CÔNG TY CHUỖI HÀNG BÁN LẺ HÀNG ĐẦU CỦA NHẬT [5387]

Hồ Chí Minh
08-03-2023 (updated)
1,000 USD ~ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Im-Export staff tiếng Anh cho cty Logistic của Nhật [4660]

Hồ Chí Minh
08-03-2023 (updated)
500 USD ~ 800 USD
Hiển thị 1 / 5

back to top