155 kết quả

Architectural Design Assistant Manager / Manager [7111]

Hà Nội
28-03-2023 (updated)
1,000 USD ~ 2,000 USD
Hot
Xem thêm

Trợ lý trưởng phòng phát triển dự án [3353]

Hồ Chí Minh
16-03-2023 (updated)
1,000 USD ~ 1,800 USD
Hot
Xem thêm

Kế toán trưởng cho công ty xử lý nước thải của Nhật [5162]

Hà Nội
13-03-2023 (updated)
1,000 USD ~ 1,300 USD
Hot
Xem thêm

GIÁM SÁT THI CÔNG CỬA HÀNG CHO GAMES CENTER NÔI TIẾNG NHẬT BẢN! [4297]

Hồ Chí Minh
13-03-2023 (updated)
Lên đến 1,000 USD
Hot
Xem thêm

MEP Site PM Staff cho Công ty Bất động sản hàng đầu Nhật Bản [5939]

Hồ Chí Minh
12-03-2023 (updated)
1,000 USD ~ 1,200 USD
Hot
Xem thêm

Construction Site Management cho Công ty sản xuất lớn của Nhật [6967]

Nghệ An
11-03-2023 (updated)
1,500 USD ~ 2,000 USD
Hot
Xem thêm

MEP Engineer cho Công ty của Nhật Bản [6968]

Hà Nội
11-03-2023 (updated)
Từ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

MEP Assistant Manager cho Công ty xây dựng nổi tiếng của Nhật [6734]

Hà Nội
10-03-2023 (updated)
Lên đến 1,400 USD
Hot
Xem thêm

Site Engineer cho Tập đoàn xây dựng lớn của Nhật [6303]

Hà Nội
09-03-2023 (updated)
870 USD ~ 1,300 USD
Hot
Xem thêm
Hiển thị 1 / 8

back to top