Sales Coordinator cho Công ty quy mô tầm cỡ của Nhật [6956]

Hồ Chí Minh
01-12-2022 (updated)
Thỏa thuận
New
Xem thêm

Sales Staff cho Công ty sản xuất uy tín của Nhật [6737]

Hồ Chí Minh
18-11-2022 (updated)
500 USD ~ 600 USD

Sales Staff cho Công ty sản xuất nổi tiếng của Nhật [6942]

Bình Dương
15-11-2022 (updated)
400 USD ~ 730 USD

Sales Staff cho Công ty sản xuất phụ liệu may mặc [6939]

Hồ Chí Minh
11-11-2022 (updated)
Lên đến 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Sales Coordinator cho Công ty sản xuất Thép chất lượng chuẩn Nhật [6940]

Hồ Chí Minh
11-11-2022 (updated)
1,500 USD ~ 2,500 USD
Hot
Xem thêm

Business Assistant cho Công ty tư vấn của Nhật [6937]

Cần Thơ
10-11-2022 (updated)
600 USD ~ 800 USD

Customer Service Staff cho Công ty may mặc lớn của Nhật [6920]

Đồng Nai
03-11-2022 (updated)
400 USD ~ 550 USD

Section Manager cho Tập đoàn Trading hàng đầu của Nhật [6302]

Hồ Chí Minh
01-11-2022 (updated)
2,000 USD ~ 3,000 USD
Hot
Xem thêm

Sales Staff cho Công ty thương mại của Nhật [6775]

Hà Nội
25-10-2022 (updated)
600 USD ~ 800 USD

Sales Staff cho Công ty thương mại đa ngành của Nhật [6766]

Hồ Chí Minh
19-10-2022 (updated)
620 USD ~ 870 USD
Hiển thị 1 / 2
Ngành nghề up
Xem thêm ngành nghề

back to top